Google+
125 168 Sikeres foglalás!

Kényelmes időpontfoglalás magánorvosokhoz!

Kérdésed van? Segítünk: +36 1 700-1491
Ügyfélszolgálat: 8-20 óráig

Játékszabályzat 

Foglalj Orvost nyereményjáték!

 

Játékszabály

 

2014.04.02.

 

Az alábbi játékszabály a Foglalj Orvost nyereményjáték! ingyenes nyereményjáték részvételi feltételeit és a sorsolással kapcsolatos szabályait tartalmazza.

 

A Foglalj Orvost nyereményjáték! játékszabályzata és feltételei

 

1. A játék időtartama

 

2014. április 2-től 2014. április 30. éjfélig. Sorsolás és eredményhirdetés: 2014. május 5-én.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések nem vesznek részt a sorsolásban.

 

2. A játék Szervezője

 

A játék Szervezője a Foglaljorvost Szolgáltató Kft. (székhely: 8230 Balatonfüred, Zsigmond utca 2. ép; cégjegyzékszám: 19-09-516194), továbbiakban: Szervező.

 

3. A Játék leírása

 

Azok a látogatók, akik 2014. április 2. és 2014. április 30. között a http://www.foglaljorvost.hu/jatek/ oldalán regisztrálnak, részt vesznek a 2014. május 5-én tartandó sorsoláson, melyen a 4. pontban meghatározott nyereményeket sorsoljuk ki.

 

4. Nyeremények

 

Mindenki, aki a nyereményjátékban regisztrál, nyer egészségbolt kupont: 500 Ft értékben 5 000 Ft-os értékhatárhoz kötve, 2 hónapos érvényességgel (melyet az egészségbolt.hu, weboldalon lehet beváltani), ha a részvétel megerősítése és a kedvemény kupon megszerzése érdekében megerősíti a szándékát az általa megadott emailcímre küldött emailben lévő hivatkozásra kattintva.

A nyereményjátékban 1 fődíjnyertes lesz kisorsolva, aki a játékba történő regisztrációjával és a tudásalapú kérdés helyes megválaszolásával az alábbi nyereményt nyeri meg. A főnyereményhez egy nyertes és egy pótnyertes kerül kisorsolásra.

 

4.1. A játékban megnyerhető nyeremény

 

 - 1 db wellness utalvány – Hotel Divinus ***** (2 fő + 2 12 év alatti gyermek, 3 nap 2 éjszaka, félpanzió)

 

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

 

5. Részvételi feltételek és regisztráció

 

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrál a nyereményjátékba.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. §);

egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A játékba a Játékos a regisztrációval kerülhet be a http://www.foglaljorvost.hu/jatek/ oldalon. A felhasználó a regisztrációval elfogadja a játékszabályzatot és az adatvédelmi tájékoztatót.

 

A regisztráció ingyenes.

 

A regisztrációval a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a játék honlapján valamint a Szervező Facebook oldalán nyilvánosságra hozza a nyertes nevét és fotóját és ezeket elérhetővé tegye.

 

A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többszörös regisztráció esetén a Szervező a felhasználó összes regisztrációját törli, és ezzel kizárja a felhasználót a nyereményjátékból és a sorsolásból.

 

6. A nyertes kiválasztása

 

A fődíjat csak azon játékos egyike nyerheti meg, aki a tudásalapú kérdésre helyesen válaszol.

A fődíj nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra a játék lezárultát követően, 2014. május 5-én azon regisztrálók között, akik regisztráltak a http://www.foglaljorvost.hu/jatek/ oldalon. A sorsolás algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget.

 

A sorsolás helyszíne: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 6. ép. III. em. 8.

 

A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően haladéktalanul értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos email elérhetőségén kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt nem értesül a nyereményről. Ha a Szervező nem tudja a nyertest elérni 30 napon belül, akkor a pótnyertes lép a nyertes helyébe.

 

A nyereményre való jogosultság a pótnyertes tekintetében 60 nap múltán elévül.

 

A nyeremény pénzre nem váltható.

 

7. Nyeremény kézbesítése

 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Foglalj Orvos Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.

 

8. Adatkezelés

 

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

- megadott adataik a Foglalj Orvost Kft, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat a Foglalj Orvos Kft. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

- a megadott email címükön a Foglalj Orvos Kft. a Sanoma Media Budapest Zrt. közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse a Játékosokat saját vagy üzleti partnerei ajánlatával.

- a nyertesek név adatait a nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező átadja a Sanoma Media Budapest Zrt-nek, továbbiakban: Partner.

A nyertes tudomásul veszi, hogy a névadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Szervező székhelyén, illetve a név, adatot tartalmazó nyertesi listát a partner szintén a székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

A Szervező a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között. A Partner szavatolja, hogy az adatkezelés a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

 

9. Adatok törlése

 

A Játékosok kérhetik mind a Szervezőnél, mind a Partnernél az adatok törlését az alábbi elérhetőségeken:

Foglalj Orvost Kft. email: office@foglaljorvost.hu

Sanoma Media Budapest Zrt. email: info@hazipatika.com postai cím: 1872 Budapest, vagy minden edmben az edm alján található leiratkozó linken.

 

10. Felelősségkizárás

 

A pályázatok hiányosságáért (név- vagy email cím elírás, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek és a Partnernek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

11. Egyéb

 

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Foglalj Orvost Kft. a nyereményjátékot közzétevő weboldalán a sorsolástól számított 3 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.

 

2014. április 2.

Segíthetünk?
Ügyfélszolgálat: 8–20 óráig