592 338 sikeres foglalás!
Kényelmes időpontfoglalás magánorvosokhoz!
2011 óta a páciensekért

Adatkezelési tájékoztató

Foglaljorvost.hu – Foglaljorvost Online Kft.

 

Adatkezelő neve:                                                   Foglaljorvost Online Kft.

Adatkezelő elérhetősége:                                   info@foglaljorvost.hu

Adatkezelő képviselője:                                       Straub Fanni

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:            adatvedelem@foglaljorvost.hu

 

 I.           FOGALMAK

 • személyes adat”: bármely információ, melynek segítségével egy személy bármilyen módon azonosítható.
 • adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet.
 • adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, jelen dokumentumban szereplő adatkezelést illetően a Foglaljorvost Online Kft. 
 •  „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében, annak utasítására személyes adatokat kezel.
 • címzett”: az a természetes vagy jogi személy, amellyel a személyes adatot közlik, a FoglaljOrvost.hu vonatkozásában az időpontfoglalásban szereplő szakorvosok/egészégügyi intézmények.
 •  „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 •  „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

II.         A FOGLALJORVOST.HU ONLINE IDŐPONTFOGLALÓ RENDSZER HASZNÁLATA SORÁN ADATAIT A KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

1. Amennyiben a FoglaljOrvost.hu online felületén regisztrál, és szakorvosokhoz, magánegészségügyi intézményekhez időpontot foglal, továbbá igénybe veszi a foglalásokhoz ügyfélszolgálatunkat (e-mail, telefon) az adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:
az online időpontfoglalás rendszer működtetése, egészségügyi intézményekbe, szakorvosokhoz történő időpontfoglalás, az ezzel szorosan összefüggő kapcsolattartás, igény esetén ügyfélszolgálati segítségnyújtás, panaszkezelés, látogatást követő értékelés*
Az adatkezelés jogalapja:
szerződéses – mely a regisztráció során jön létre
Az érintettek:
online időpontfoglalók
Kezelt személyes adatok:
név, e-mail-cím, mobilszám, választott egészségügyi intézmény, - szakorvos, - időpont
Címzettek:
az ellátást biztosító szakorvosok, egészségügyi intézmények, melyek a Foglaljorvost.hu online időpontfoglaló rendszerében elérhetőek
Adatfeldolgozók neve:
az online foglalásokat biztosító informatikai rendszer, telefonos ügyfélszolgálat (Ezjú LájkIT Bt.), Facebook (amennyiben üzenetben keres minket), szerver (Zerotimeservices)
Tervezett adattárolási határidő:
adatait mindaddig kezeljük, míg azok törlését nem kéri, de legkésőbb az utolsó időpontfoglalásától számított 5 évig, ezt követően regisztrációját és adatait töröljük

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg a FoglaljOrvost.hu foglalási felületén, mint a lefoglalt vizsgálatot igénybevevő személy, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen.
Amennyiben, mint szülő/gondviselő kiskorú gyermeke számára foglal időpontot, szükséges hozzájárulása gyermekei adatainak kezeléséhez.
* A látogatást követő értékelését az Ön által megadott névvel és tartalommal jelenítjük meg, mely lehet anonim, vagy azonosításra nem alkalmas név is.
A törvény szerint a hatóságok részére szükség esetén közzé kell tennünk adatait.
 
2. A FoglaljOrvost.hu működéséhez hozzátartozó, látogatása után adott értékelését, amennyiben hozzájárul, és a szakorvos/egészségügyi intézmény erre igényt tart, valamint informatikai lehetőségét megteremti, véleménye a szakorvos/egészségügyi intézmény weboldalán is megjelenik.

Az adatkezelés célja:

az online lefoglalt szakorvosi vizsgálat értékelése a szakorvos/egészségügyi intézmény weboldalán megjelenítve

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet a vélemény leadásakor tud megadni

Az érintettek:

az értékelést önkéntesen kitöltő online időpontfoglalók

Kezelt személyes adatok:

szakorvos, az értékelés időpontja, valamint a vélemény mellett megjelenítendő azonosító, ahogyan Ön megadja (névvel, vagy azonosításra nem alkalmas elnevezéssel)

Adatfeldolgozók neve:

az online foglalásokat biztosító informatikai rendszer, szerver (Zerotimeservices)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg nem kéri visszavonását

 
3. Amennyiben ahhoz a www.foglaljorvost.hu weboldalon hozzájárul, e-mail-ben – hírlevél formájában – újdonságainkról, aktuális híreinkről, kedvezményes lehetőségekről tájékoztatjuk, melynek adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

marketing jellegű tájékoztatás, hírek közlése e-mail-en

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg a www.foglaljorvost.hu oldalon

Az érintettek:

hírlevélre feliratkozók

Kezelt személyes adatok:

keresztnév, vezetéknév, e-mail

Adatfeldolgozók neve:

az online foglalásokat biztosító informatikai rendszer, hírlevélküldő online platform (MailMaster)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg nem kéri véleménye visszavonását

 
4. Szerződött Partner, mint az ellátást biztosító szakorvos személyes adatainak kezeléséről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

az online időpontfoglalás rendszer működtetése, az ehhez szükséges szakorvosi bemutató oldal létrehozása

Az adatkezelés jogalapja:

szerződéses jogalapon

Az érintettek:

szerződött Partnerek, akik egyben az ellátást biztosító szakorvosok

Kezelt személyes adatok:

név, fotó, tanulmányi és szakterületi információk, rendelési hely

Adatfeldolgozók neve:

az online foglalásokat biztosító informatikai rendszer

Tervezett adattárolási határidő:

a szerződés fennállásig

 
 
 III.       A PRAXISAKADÉMIA MAGÁNPRAXIS-MARKETINGGEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEI SORÁN ADATAIT A KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

5. Amennyiben a PraxisAkadémia szervezésében megvalósuló bármilyen képzésre, konferenciára, mint magánszemély regisztrál, úgy személyes adatait kezeljük, melyről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

rendezvényen történő részvétel elősegítése

Az adatkezelés jogalapja:

szerződéses, mely a regisztrációs űrlap leadásakor jön létre

Az érintettek:

rendezvényre jelentkezők

Kezelt személyes adatok:

keresztnév, vezetéknév, e-mail, telefonszám

Adatfeldolgozók neve:

hírlevélküldő online platform (MailMaster)

Tervezett adattárolási határidő:

törlési kéréséig, de maximum a szolgáltatásról kiállított számla megőrzési idejég kezeljük

 
6. Amennyiben a PraxisAkadémia szervezésében megvalósuló bármilyen képzésről, mint magánszemélynek számlát állítunk ki, úgy személyes adatait kezeljük, melyről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

rendezvényen történő részvételről számla kiállítása

Az adatkezelés jogalapja:

jogi kötelezettség alapú

a 2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról szóló, valamint 2000. C. törvény a számvitelről alapján

Az érintettek:

rendezvényre jelentkezők

Kezelt személyes adatok:

keresztnév, vezetéknév, e-mail

Adatfeldolgozók neve:

hírlevélküldő online platform (MailMaster), Számlázz.hu, könyvelés

Tervezett adattárolási határidő:

a törvényben meghatározott megőrzési ideig

 
7. Amennyiben a PraxisAkadémia által kezelt, Foglaljorvost Online Kft. tulajdonában álló weboldalon ahhoz hozzájárul, e-mail-ben – hírlevél formájában – újdonságainkról, aktuális híreinkről, kedvezményes lehetőségekről tájékoztatjuk, melynek adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

marketing jellegű tájékoztatás, hírek, akciók, kedvezményes ajánlatok közlése e-mail-en

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg a PraxisAkadémia kezelésében lévő weboldalakon*

Az érintettek:

hírlevélre feliratkozók

Kezelt személyes adatok:

keresztnév, vezetéknév, e-mail

Adatfeldolgozók neve:

hírlevélküldő online platform (MailMaster)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg nem kéri véleménye visszavonását


* praxisakademia.hu, nagymaganpraxisnap.hu, maganpraxismarketing.hu

 
IV.       ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek adatainak védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem szempontjából szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen:
 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:
 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, munkatársak titoktartásáról,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
 Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között
 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.
 
V.         AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 
Az érintetti jogok gyakorlása

1. Hozzáférés
Amennyiben az igényli, az általunk kezelt adataihoz hozzáférhet, azt kérésére rendelkezésére bocsátjuk. Igényét az info@foglaljorvost.hu címre küldött e-mail-ben jelezheti, a Európai Unió adatvédelmi rendeletében meghatározott határidőn belül digitális adat formájában átadjuk. Az ily módon rendelkezésre bocsátott adatok, tájékoztatás az első alkalommal ingyenes.

2. Helyesbítés
Mind regisztrációs adatait, mind foglalását lehetősége van módosítani. Ezt megteheti a www.foglaljorvost.hu oldalon, regisztrációs adataival belépve. Amennyiben segítségre van szüksége, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat, a +36 1 700-1491-es telefonszámon.
 
Amennyiben Ön a PraxisAkadémia szolgáltatásáról, mint magánszemély számlát kapott, ennek helyesbítése a számla kiállítását követően nem áll módunkban. Szolgáltatásunkról díjbekérőt állítunk ki minden esetben, amennyiben a számlázási adatokban módosítani szükséges, kérjük, jelezze. A díjbekérő alapján megtörtént fizetés után kiállítjuk a szolgáltatásról a számlát.

3. Törlés
Bármikor kérheti általunk kezelt adatai törlését. Ennek első lépéseként törölje regisztrációját a FoglaljOrvost.hu foglalási felületén. Amennyiben a végleges törlést kéri, írjon meg igényét az info@foglaljorvost.hu címre küldött e-mail-ben, és gondoskodunk az általunk kezelt adatainak elfeledtetéséről (végleges törléséről).
Nem kérheti adatainak törlését, ha az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettségen alapul. Ilyen jogalapú adatkezelési folyamat, amikor PraxisAkadémia szolgáltatásáról, mint magánszemély számlát kapott, ezt a jogszabályban meghatározott ideig őrizzük, törölni nem tudjuk. 

4. Korlátozás
Bármikor kérheti, hogy az általunk kezelt adatainak kezelését korlátozzuk, ebben az esetben haladéktalanul tájékoztatjuk kéréséről az adatfeldolgozókat és a címzetteket. 

5. Adathordozhatóság
Automatizáltan módon történő, szerződéses vagy hozzájárulásos jogalapú adatkezelés esetén kérheti az általunk kezelt adatai hordozhatóságát. Ezirányú kérését az info@foglaljorvost.hu címre küldött e-mail-ben kérheti.

6. Tiltakozás
Tiltakozhat adatainak kezelése ellen, kivétel azokat az eseteket, melyekben jogi kötelezettség (például számla kiállítása) jogalapon végezzük adatainak kezelését.


Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:
NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG
www.naih.hu
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 
Budapest, 2018. május 24.