4 419 384 sikeres foglalás!
Kényelmes időpontfoglalás magánorvosokhoz!
2011 óta a páciensekért

 

FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE SZÓLÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2023.10.27. napjától


1. Általános szabályok

Jelen Felhasználók részére szóló Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Felhasználó ÁSZF”) a Foglaljorvost Online Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 12-09-009222, székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2., adószám: 25307490-2-12), mint a https://foglaljorvost.hu/ honlap kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője, a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott, a Szolgáltató és a fenti honlap felhasználója (a továbbiakban: Felhasználó) között a Szolgáltató fenti honlapján nyújtott szolgáltatásainak igénybevétele céljából létrejött valamennyi jogviszonyra, illetve ezen jogviszonyok alanyaira.

A jelen Felhasználó ÁSZF-re a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) irányadó, és a Ptk. 6:77.§-6:81.§-ok rendelkezései alapján általános szerződési feltételnek minősül és a Felek jogviszonyában kötelező erővel bír. Az általános szerződési feltétel a szerződés részévé válik, mivel Szolgáltató lehetővé tette, hogy a Felhasználó annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és azt elfogadja.

Jelen Felhasználó ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.foglaljorvost.hu honlapon történő regisztrációval, illetve a Honlap használatával a Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználó ÁSZF-ben foglaltakat.


2. Alapvető fogalmak

A Szerződésben meghatározott nagy kezdőbetűs kifejezések jelen Felhasználó ÁSZF-ben is azonos jelentéssel bírnak. A jelen Felhasználó ÁSZF-ben meghatározott nagy kezdőbetűs kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Felhasználó: a saját maga vagy más részére a szolgáltatást megrendelő hozzátartozó/harmadik személy.

Ügyfél: az a Felhasználó, aki saját maga vagy harmadik személy számára időpontot foglal a Honlapon keresztül Szolgáltató Partnerénél, azaz a Páciens.

Adatbázis: a Honlapon elérhető szakmai adatbázis.

Honlap: a www.foglaljorvost.hu weblap (vagy a Szolgáltató döntése szerint, a Felhasználó előzetes értesítése mellett más url-en, internetes cím), illetve a rajta nyújtott szolgáltatás.

Szolgáltató: a Foglaljorvost Online Kft. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2., adószám: 25307490-2-12, Cégjegyzékszám: 12-09-009222, fióktelep és postacím: 1085 Budapest, József krt. 33. II. em. 9.; e-mail: office@foglaljorvost.hu).

Felek: Felhasználó és Szolgáltató együttesen.

Felhasználói fiók: a Honlapon a Felhasználó jelszóval védett dedikált felülete, melyben a Szolgáltatóval ügyeket intézhet, ÁSZF-et, foglalásait nyomon követheti/módosíthatja/lemondhatja, megvalósult foglalásáról Partner értékelést adhat, foglalt időpontjait, klinika és orvos információit látja, a Honlap által engedélyezett adatmódosításokat végrehajthatja.

Adatkezelés: Felhasználóktól gyűjtött személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: a Szolgáltató, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan meghatározza.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, a Felhasználó, amellyel/akivel a Szolgáltatás során a személyes adatot közlik.

Szolgáltatás: Szolgáltató közvetítő tevékenységet folytat: a rendszere a Felhasználó időpont foglalásait fogadja, feldolgozza és továbbítja az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult természetes személynek vagy egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak (Partner). Szolgáltató nem találkozik személyesen a Felhasználóval, továbbá szolgáltatása a Felhasználó részére ingyenes.

Ellátás/konzultáció:
- a Honlapon keresztül a Felhasználó által igénybe vett, vagy
- a Partner saját honlapján szereplő, szolgáltató által biztosított widget-en keresztül a Honlapon lefoglalt
egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult természetes személy vagy egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozás (Partner) által a Felhasználó részére nyújtandó humán egészségügyi ellátás, vagy
az Ügyfél részére a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott közérzetjavító szolgáltatás, mely NEM egészségügyi szolgáltatás, NEM egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult nyújtja.

Formája lehet: személyes vagy online.

Közérzetjavító szolgáltatás: NEM egészségügyi szolgáltatás és NEM egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult nyújtja. VAGY egészségügyi szakképesítéssel rendelkező nyújtja, de nem egészségügyi szolgáltatás keretében. (Pl.: kizárólag online tevékenyég esetén). Szolgáltató NEM ellenőrzi a szolgáltatás nyújtására való jogosultságot. Ezen szolgáltatás vonatkozásában a pénztári kártyával történő zárolás nem lehetséges.

Partner: a Szolgáltató partnere humán egészségügyi szolgáltatás vagy közérzetjavító szolgáltatás nyújtására jogosult természetes személy vagy egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozás (orvos, pszichológus, manuálterapeuta, dietetikus, gyógymasszőr stb.).

Pénztár: Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (továbbiakban: Öpt.) szerinti egészségpénztár vagy egészség- és önsegélyező pénztár, amely a Szolgáltató valamely Partnerével pénztári kártya elfogadását is biztosító egészségpénztári szolgáltatói jogviszonyban áll.

Pénztártag: a Pénztárral tagsági jogviszonyban álló Felhasználó.

Pénztári kártya: az Öpt. 33/B. §-a, illetőleg önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ebr.) alapján a Pénztár által kibocsátott eszköz, amely alkalmas a Pénztártag azonosítására, az egyéni számlán meglévő fedezet igazolására, valamint az egyéni számlán zárolási művelet elvégzésére, valamint alkalmas lehet egészségügyi és egészségbiztosítási adatkezelés támogatására; pénztári kártya-tranzakcióval a Pénztár által adómentesen nyújtható szolgáltatás vehető igénybe. Közismert nevén: EP kártya, vagy egészségpénztári kártya. A Honlapon keresztül történő foglalás esetén a közeli hozzátartozó és az élettárs ellátására nem használható fel a pénztári kártya.

Szakember: a szolgáltatást személyesen végző. Partner szavatol, hogy az általa a szolgáltatásba szakemberként bejelentett személy (mind egészségügyi, mind közérzetjavító szolgáltatás esetén), rendelkezik a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges végzettséggel, engedéllyel. Ennek ellenőrzésére Szolgáltató nem jogosult és nem köteles. A Partner tevékenységének feltüntetése és a Szakember megnevezése egészségügyi szolgáltatás esetén nem a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 1. melléklete szerinti, hanem a köznapi elnevezésnek megfelelő, SEO szempontokat is figyelembe vevő például ideértve (de nem kizárólag): genetika a klinikai, klinikai laboratóriumi genetika helyett,  immunológia: az allergológia és klinikai, laboratóriumi hematológia és immunológia helyett, sebészet: összefoglaló néven, aneszteziológia: aneszteziológia és intenzív terápia helyett, nőgyógyász: szülész-nőgyógyász helyett, angiológia: belgyógyászati angiológia helyett, bőrgyógyászat, nemigyógyászat: Bőr-, nemigyógyászat és kozmetológia helyett, újszülöttgyógyászat: Csecsemő- és gyermekgyógyászat helyett, háziorvos: háziorvostan helyett.


3. A szolgáltatás tartalma

3.1. Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Felhasználó részére:

3.2. A Honlapon keresztül a Szolgáltató egy internetes felhasználói felületet nyújt, amin keresztül Partner meghirdetheti szabad időpontjait, melyeket a Honlap Felhasználói lefoglalhatnak.

3.3. Amennyiben Felhasználó időpontfoglalást hajt végre a Honlapon, szerződéses kapcsolatba lép Partnerrel. Attól a ponttól kezdve, hogy Felhasználó lebonyolította foglalását, Szolgáltató kizárólag közvetítő szerepet tölt be Felhasználó és Partner között. A Felhasználó a foglalásról visszaigazoló email-t kap, majd Felhasználó a lefoglalt időpontot megelőző 72, 48 és 24 órával emlékeztető értesítést kaphat a foglalásról.

3.4. A szolgáltatásaink során nyújtott információk a Partnerek által megadott adatokon alapulnak. Ennek megfelelően Partnerek felelősségük teljes tudatában feltölthetik és frissíthetik áraikat, szabad időpontjaikat és az egyéb információkat, melyek megjelennek a Honlapon.

3.5. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy Szolgáltató kizárólag az első feltöltés idején ellenőrzi a Partner orvosait a nyilvános hatósági nyilvántartásban, továbbiakban nem ellenőriz, és nem garantálja, hogy az összes Partner által feltüntetett információ pontos, teljes körű vagy a valóságnak teljes mértékben megfelelő. Minden időben Partnerek felelnek a Honlapon feltüntetett (leíró) információk (beleértve az árakat és a szabad időpontokat) pontosságáért, teljességéért és valódiságáért. Honlapunk nem szolgál és nem tekinthető egyetlen feltüntetett Partner (minőségének, szolgáltatásai szintjének, rangsorolásának) javaslataként vagy jóváhagyásaként sem.

3.6. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy szolgáltatásai kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra használhatók fel. Ennek megfelelően a Honlapon feltüntetett tartalmak vagy információk, szoftverek, termékek és szolgáltatások újraeladása, Deep.-linkelése, felhasználása, másolása, monitorozása (pl.: spider, scrape), feltüntetése, letöltése vagy sokszorosítása bármilyen kereskedelmi, illetve versenytársi tevékenységből vagy célból nem engedélyezett.


3.7. Kedvezményes foglalás:

A Felhasználónak lehetősége van az egyes kedvezményes foglalást biztosító Partnerekhez a Szolgáltató Honlapján kedvezményes árú ellátásra időpontot foglalni. Felhasználó a kedvezményes időpontokat az adott találati listákban, azon belül is az ebben résztvevő Partnerek foglalási naptárában a normál árú időpontoktól eltérő, narancssárga színnel/kiemeléssel jelölve látja.

 • Felhasználó az adott orvos adatlapján a foglalási naptárban található „Árlista” gomb megnyomásával tájékozódhat a Partner által megadott helyszíni árakról.

 • A Szolgáltató honlapján feltüntetett helyszíni árak csupán tájékoztató jellegűek, a pontos árak minden esetben az ellátást végző intézménynél (Partner) érhetőek el.

 • Felhasználó a foglalás véglegesítése oldalon látja, hogy milyen kedvezményt vehet igénybe az adott időpont lefoglalásako

 • A kedvezményes időpont módosításával, lemondásával, az ellátásról való késéssel vagy meg nem jelenéssel az érintett kedvezmény véglegesen elvész, törlődik, az más időpontra nem érvényesíthető.

 • Felhasználó a kedvezményes foglalás tényét érkezéskor, az ellátás megkezdése előtt jelezni köteles Partnernél.

 • A kedvezmény kizárólag a lefoglalt szolgáltatásra vonatkozik, az ellátás során igénybe vett további szolgáltatásokra nem érvényesíthető.

 • A kedvezmény minden esetben a Partnernél az ellátás helyszínén a Partner által kerül érvényesítésre a számla kiállítása során.

Az ellátást végző Partner által a fentiektől az érintett Felhasználó előnyére történő eltérés nem a Szolgáltató hatáskörébe tartozik, az az ellátást nyújtó Partner egyedi döntése.

 

4. Regisztráció, időpontfoglalás

4.1. A Honlapon történő foglalás regisztrációhoz kötött, melyet kapcsolati űrlap kitöltésével a szükséges adatok (e-mail-cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, város, jelszó) megadásával lehet létrehozni.

4.2. A fenti regisztráció nélkül időpont foglalása nem lehetséges, kizárólag a Partnerek és azok szabad időpontjainak megtekintése lehetséges.

4.3. A regisztráció lehetséges azonban a még nem regisztrált Felhasználó általi első foglalással egyidőben, ekkor Szolgáltató tárolja: perc pontossággal, e-mail-címmel, a Felhasználó által megadott mobilszámmal, névvel, és az ezzel esetlegesen egy időben foglalt rendelés és orvos nevével, rendelés időpontjával.

4.4. A Honlap automatizált rendszere által kiküldött e-mail értesítésben szerepel a regisztrációval esetlegesen egy időben foglalt rendelés és orvos neve, rendelés időpontja.

4.5. Felhasználót polgári és büntetőjogi felelősség terheli a valós adatok megadásáért, akár saját számára akár harmadik személy számára történő időpontfoglalás esetén.

4.6. Szolgáltató a tévesen megadott e-mailcímért vagy telefonszámért semmilyen felelősséget nem vállal. Felhasználó viseli annak következményét, amennyiben Partner nem éri el a megadott e-mailcímen vagy telefonszámon Felhasználót.

4.7. Felhasználó a fenti regisztrációval elfogadja a Szolgáltató mindenkor hatályos és a Honlapon közzétett Felhasználó ÁSZF-et és adatkezelési tájékoztatót.

4.8. A regisztráció (illetve azzal együtt esetlegesen a sikeres időpontfoglalás) esetén az ÁSZF feltételeinek elfogadása automatikusan történik, amellyel a Szolgáltató és Felhasználó között az ÁSZF szerinti szolgáltatásra és az ÁSZF szerinti rendelkezéseknek megfelelő szerződés jön létre.

4.9. Az ÁSZF elfogadását és a regisztrációt (illetve a sikeres időpontfoglalást) követően, a szolgáltatás használata során az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.

4.10. A Felhasználónak lehetősége van harmadik személy számára (kiskorú vagy nagykorú) időpont foglalásra. Így egy regisztrációhoz csak egy ügyfél tartozhat, de ha más nevében is szeretne időpontot foglalni, akkor annak nevét és harmadik személy nagykorú esetén értesítési adatát (e-mailcím, telefonszám) kell megadni, és a Felhasználó felelőssége, hogy rendelkezzen a nagykorú harmadik személy hozzájárulásával, vagy a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájárulásával.

4.11. Felhasználó az időpontfoglalással elfogadja és tudomásul veszi, hogy adatai továbbításra kerülnek a Partner részére, aki saját hatáskörben jogosult az időpontfoglalással érintett ellátást részben vagy egészben kiszámlázni a Felhasználónak abban az esteben amennyiben bármilyen okból az ellátáson nem jelenik meg (és nem mondta le legkésőbb az időpont kezdete előtti 24 órával), vagy az időpontot megelőző 24 órában mondja le az ellátásra szóló foglalását. A jelen Felhasználó ÁSZF 4.11. pontjában foglalt általános szerződési feltételt külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta a Felhasználó.


5. A Szolgáltató kötelezettségei és felelőssége

5.1. A Honlap működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló (a továbbiakban: Ekrtv.) 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi.

5.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztrációhoz szükséges segítséget munkanapokon az office@foglaljorvost.hu e-mailcímen biztosítja Felhasználó részére.

5.3. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztrációt és közzétételt követően az adatfrissítés céljából jelszóval védett adminisztrációs felületet biztosít Felhasználó számára a Honlapon, ahol a Felhasználó saját maga végezheti el a rendszer által engedélyezett változtatásokat, illetve az office@foglaljorvost.hu e-mailcímen kezdeményezheti a felhasználói fiókjában nem kezdeményezhető módosításokat.

5.4. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó a Honlapon keresztül bármely Partnernél történő foglalásait a rendszerében nyilvántartja és ésszerűen elvárható intézkedéseket tesz azért, hogy a Honlap útján az orvos részére érkezett foglalásokat adattovábbítással eljuttassa a Partner által megadott elérhetőségre, amennyiben az technikailag automatizáltan elvégezhető. Felek minden esetben a Szolgáltató rendszerében nyilvántartott foglalásokat tekintik hitelesnek és irányadónak, Szolgáltató felelősségét az adattovábbítás elmaradásáért (SMS és/vagy e-mail értesítés az időpontról) teljes körben kizárják.

5.5. Ezen adattovábbításon, valamint a 6. pontban szereplő fizetési folyamaton túl a Szolgáltató nem vesz részt a Felhasználó és Partner közötti üzleti folyamatban, azonban minőségellenőrzési rendszerén keresztül jogosult felügyelni a megkeresések, foglalások, árak szerződéses teljesítését.

5.6. A Szolgáltató biztosítja a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges szellemi és technikai erőforrásokat. A Szolgáltató a Szerződés teljesítéséhez jogosult a Felhasználó külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül harmadik személyt igénybe venni.

5.7. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, adatvesztésért vagy bármiféle kárért, amelyeket a Honlap meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okoz. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és/vagy a Honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Szolgáltató törekszik a folyamatos működésre, de leállás esetén nem vállal felelősséget a foglalási rendszer ideiglenes üzemhibájáért. Ilyenkor azonban a Szolgáltató minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, azonban rögzíti Szolgáltató, hogy időkorlátot nem vállal a helyreállítás tekintetében, a honlap rendelkezésre állása (SLA) 99,4%.

5.8. A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal felelősséget az információ (adat) késéséért, pontosságáért vagy elvesztéséért különösen olyan esetben, amikor Szolgáltató saját rendszere a Partner által megadott rendszerrel kerül technikailag összekötésre, vagy harmadik személy rendszerének igénybevétele útján valósul meg. A Honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy a Partner által közzétett adatok félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások és/vagy a Honlap karbantartása érdekében a szolgáltatásokat szüneteltetni vagy korlátozni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Szolgáltató éves szinten a fenti SLA-n felül, legalább 5 munkanappal megelőző honlapján történő értesítést követően maximum 200 óra karbantartási időszakot alkalmaz, mely munkanapra is eshet. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatásokat és/vagy a Honlapot szükség szerint, időről-időre továbbfejlessze, átalakítsa, vagy módosítsa.

5.9. A Szolgáltató, illetőleg a pénztári kártyával történő zárolás esetén a Pénztár nem vállal semmilyen felelősséget a Honlapon a Partner által szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, és szolgáltatásokkal kapcsolatban, a harmadik személyektől beszerzett információk, tartalmak, szolgáltatások tekintetében. A szolgáltatást a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használja. Felhasználó kötelezettsége, hogy saját rendszereinek megfelelő védelme, az adatvesztések elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

5.10. Szolgáltató nem köteles törölni azon páciensértékeléseket, amelyek részletesek, hiteles leírást, jogosnak tűnő kritikákat tartalmaznak. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ezen tartalmakat saját szabályai szerint moderálja.

5.11. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem kizárólag Magyarország területére irányul, azzal, hogy a pénztári kártyával kizárólag Magyarország területén nyújtott a jelen ÁSZF alapvető fogalmai szerinti Ellátás/konzultáció vehető igénybe.

5.12. A Szolgáltató, illetőleg a pénztári kártyával történő zárolás esetén a Pénztár nem avatkozik bele a Felhasználó és a Partner között esetlegesen felmerülő jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Szolgáltatót és (a pénztári kártyával történő zárolás esetén) a Pénztárt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

5.13. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen Felhasználó ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal törölje a szabálytalan tevékenységet folytató Felhasználó fiókját.

5.14. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen Felhasználó ÁSZF-ben foglaltak betartásával – a Felhasználók előzetes tájékoztatását követően – megszüntesse.6. Bankkártyával vásárolt voucher és pénztári kártyával történő zárolás

6.1. Bankkártyával vásárolt voucher

6.1.1. A Partner egycélú utalványokat (továbbiakban: „voucher”) ad el Felhasználó részére konkrét klinika konkrét orvosának konkrét szolgáltatására (át nem ruházhatóan) Szolgáltató weboldalán keresztül Felhasználó részére a Felhasználó általi időpontfoglalással egybekötve. A Felhasználó által megvásárolt vouchert a Partner adott klinikájának adott orvosaihoz adott egészségügyi szolgáltatásra (melyek ÁFA mentesek) lehet felhasználni, a www.foglaljorvost.hu weblapon (vagy a Szolgáltató döntése szerint, a Partner előzetes értesítése mellett más URL-en, internetes címen vagy applikációban). Szolgáltató a vouchert egyedi azonosítóval látja el, melyet a Partner rendelkezésére bocsájt és Ügyfél részére e-mailben megküld.

6.1.2. SimplePay szolgáltatás és fizetési rendszer

6.1.2.1. A Szolgáltató voucher vásárlás esetén a SimplePay biztonságos online bankkártyás fizetési megoldást nyújtja.

6.1.2.2. A SimplePay szolgáltatás és fizetési rendszer nem pénzforgalmi szolgáltatás, így nem minősül MNB engedélyköteles szolgáltatásnak. A SimplePay elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud a Felhasználó bankkártyával fizetni. SimplePay rendszer üzemeltetője és a SimplePay szolgáltatás nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.). 

6.1.2.3. A SimplePay szolgáltatás és fizetési rendszer a saját, felhasználókra vonatkozó általános felhasználási feltételeit a Szolgáltatótól és Partnertől függetlenül egyoldalúan módosíthatja, amely itt található meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

Az OTP Mobil Kft. a bankkártyával vásárolt voucher fizetés kapcsán adatfeldolgozó, az általa végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, míg a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a https://foglaljorvost.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon található meg.

6.1.2.4. A SimplePay szolgáltatás és fizetési rendszer ismétlődő bankkártyás fizetés funkciója

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Felhasználó eseti jóváhagyásával történik, tehát, a Felhasználónak valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell hagynia a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről Felhasználó minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Felhasználó hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban a www.foglaljorvost.hu oldalon található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.

A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, a Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

6.1.3. A voucher vásárlásának menete

6.1.3.1. Felhasználó a SimplePay online tranzakciós felületen történő fizetésével egyidejűleg a SimplePay igazolást küld Felhasználó részére a felhasználói fiókjához tartozó e-mail címre.  Ettől elkülönülten Szolgáltató e-mailben tájékoztatást ad a foglalás részleteiről Felhasználónak – mely egyben voucher is. A voucher a Felhasználó fiókjában is elérhető a „Foglalásaim” menüben az adott foglalás részleteinél (a voucher sorszáma és a foglalás fő adatai). Az e-mail cím pontos, hiánytalan és hibátlan megadása továbbá az e-mail postafiók karbantartása Felhasználó feladata és felelőssége. Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a foglalástól számított 24 órán belül nem kap e-mailt az általa a regisztrációnál megadott e-mail címre, úgy az office@foglaljorvost.hu-ra írt e-mailben tud érdeklődni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató és Partner felelősségét kizárja az esetlegesen elveszett voucher megtérítéséért.

6.1.3.2. Ügyfél részére foglalás visszaigazoló e-mailt küld meg Szolgáltató (=voucher). Időpontmódosítás esetén új foglalás visszaigazoló e-mail kerül kiküldésre, a voucher sorszáma azonban változatlan marad.

6.1.3.3. Az online vásárláskor Felhasználó által megadott számlázási adatok később nem módosíthatók, egészségpénztári számla kérése pedig nem lehetséges.

6.1.4. A voucher felhasználására vonatkozó rendelkezések

6.1.4.1. A vouchert Felhasználó az ellátást megelőzően bemutatja Partner részére, ezzel felhasználja azt. A vouchert tartalmazó e-mailt mobiltelefonról is be lehet váltani, nem köteles a Felhasználó papíron kinyomtatott vouchert/e-mailt átadni. Felhasználó megkeresi a vouchert telefonján, és a kód átadásával a Partner részére egyben fel is használta a vouchert (nem kell a kódokat beváltania saját oldalán).

6.1.4.2. A voucher Felhasználó által foglalt első időponttól számított 30 napig érvényes, ezen időszakon belül tudja módosítani az ellátás időpontját.  Az időpont módosítására a legfoglalt időpont előtt 24 óráig van lehetőség az adott orvos Honlapon elérhető szabad időpontjai erejéig és legfeljebb a voucher érvényességi idején belüli időpontra módosítható az ellátás időpontja. A lefoglalt időponthoz képest 24 órán belüli időpontmódosítás nem lehetséges, még abban az esetben sem, ha az ellátás időpontja korábbi, mint a voucher érvényességi határideje.

6.1.4.3. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Partner a lefoglalt ellátás kezdőidőpontját megelőzően bármikor módosíthatja a foglalást, ekkor a voucher felhasználási határideje a Partner által foglalt új időpontot követő 30 nappal meghosszabbodik Felhasználó számára - amennyiben az eredeti beváltási határidő ennél korábbi dátum volt - mely időtartamon belül Felhasználó módosíthatja az időpontot a fenti korlátok között.

6.1.4.4. Nem számít felhasználásnak, ha a Felhasználó az érvényességi időn belül a lefoglalt időpontot módosítja, de a módosítás az érvényességi idő meghosszabbításával nem jár. Az időben nem módosított voucherre a felhasználás szabályai irányadók. 

6.1.4.5. Amennyiben Felhasználó nem módosít időpontot legkésőbb az ellátás kezdő időpontját megelőzően 24 órával, vagy a lefoglalt időpontban nem jelenik meg vagy lemondja azt, a vouchert felhasználtnak kell tekinteni.

6.1.5. Partner kötelezettségei

a) az érvényes voucher bemutatásával az abban foglalt ellátás nyújtása,

b) a voucher megvásárlását követő maximum 8. naptári napig Partner Felhasználó részére e-mailben vagy postai úton számlát küld. A számla a Felhasználó természetes személy nevére és címére kerül kiállításra, azon szerepel a tétel sorban, vagy a megjegyzésben: „Utalvány kibocsátás szakorvosi vizsgálatra. Voucher sorszáma: xxxxxxx”

c) amennyiben Felhasználó megjelenik az ellátáson, az ellátás végén a Partner számlát állít ki a voucherben foglalt humán egészségügyi szolgáltatásról „pénzügyi teljesítést nem igényel” megjelöléssel nulla forintról, és feltünteti a voucher sorszámát. Amennyiben a Felhasználó a helyszínen a voucherben foglaltakhoz képest más, vagy többletszolgáltatást vesz igénybe, a Partner azt a számlán külön tételként szerepelteti. A Partner számlát e-mailben megküldi, vagy papír alapon átadja a Felhasználó részére. A számla kiállítási határideje az ellátás napján, de legkésőbb az ellátást követő 8 napon belül.

d) Felhasználó meg nem jelenése vagy lemondása esetén a Partner a jelen ÁSZF 6.7. pontja szerint jár el a számla kiállítása kapcsán.

e) a Partner lemondása esetén a megfizetett összeg egésze automatikusan Felhasználó részére visszatérítésre kerül a Szolgáltató által, a visszatérítéssel kapcsolatban Felhasználónak nincs teendője. Partner a Felhasználó részére a lemondást követő legfeljebb 8. napig sztornó számlát küld e-mailben van postai úton.

6.1.6. Felhasználó lemondása vagy nem megjelenése az ellátáson

A Partner a Felhasználó meg nem jelenését vagy lemondását követő 8 napon belül számlát állít ki „kártérítés” jogcímen (ÁFA-körön kívüli megjegyzéssel) a voucher értékével egyenértékben, és feltünteti az eredetileg leszámlázott tételeket mínusz összeggel és a voucher sorszámát, valamint a „pénzügyi teljesítést nem igényel” megjelölést. A díj kiterhelése – a vizsgálati időpontot megelőző 24 órán belüli módosításának elmulasztása, Felhasználó általi lemondás illetve, meg nem jelenés miatt – a Partnert ért kár enyhítését célozza, és a voucher ellenértéke teljes egészében Partnert illeti.

6.1.7. Felhasználó felmondása vagy elállása 

Kiemeljük, hogy a Szolgáltató szolgáltatása a voucher Felhasználó részére történő e-mailes megküldéséig terjed, ha a voucher meghatározott időpontra szól, vagy teljesítési határidő került megjelölésre, úgy elállásra nincs lehetősége a Felhasználónak.

6.1.8. További vagy nagyobb értékű szolgáltatás igénybevétele a helyszínen

6.1.8.1. A Páciens kizárólag a voucherrel megfizetett ellátásra jogosult. Bármilyen más, további indokolt vagy igényelt ellátást természetesen ezen pont nem zár ki, azonban ennek ellenértékét Felhasználó a helyszínen közvetlenül Partnerrel rendezi, mely kizárólag a Felhasználó és a Partner döntése, illetve jogviszonya.

6.1.8.2. Amennyiben Felhasználó nagyobb értékű szolgáltatást vesz igénybe, mint amelynek ellenértékét a voucherrel rendezte, akkor a különbözetet Partner a voucher fizetéstől elkülönülve, külön tételként számlázza. 

6.1.9. Fizetési probléma

Amennyiben a voucher vásárlásakor a tényleges terhelés nem tud megtörténni valamilyen okból (pl.: letiltásra került a kártyája stb.), akkor a bankkártyával vásárolt voucher nem jön létre: ebben az esetben a foglalást úgy kell tekinteni, mintha létre sem jött volna. Természetesen a sikertelen bankkártyás voucher vásárlás után Felhasználónak lehetősége van másik fizetési móddal foglalást indítani az ellátásra, de arra a jelen ÁSZF 6. pontja nem érvényes.

6.2. Pénztári kártyával történő zárolás (továbbiakban: pénztári kártya-tranzakció)

6.2.1. A Honlapon a foglalás véglegesítése oldal fizetési mód választás részén „Online OTP EP kártyás fizetési mód” megjelenítéssel szereplő ellátás/konzultáció zárolható, fizethető pénztári kártyával. Ilyen esetben a számlát nem kell a Pénztárnak beküldenie a Pénztártagnak.

6.2.2. Pénztári kártya-tranzakció esetén a Partner – a Szolgáltató útján – a Pénztár által biztosított, biztonságos  technológia útján online pénztári kártyás zárolási megoldást nyújtja.

6.2.3. A pénztári kártya-tranzakció nem pénzforgalmi szolgáltatás, így nem minősül MNB engedélyköteles szolgáltatásnak. A pénztári kártya-tranzakció szolgáltatás elektronikus, 6.2.1. pont szerinti funkciót biztosító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudja a Pénztártag a pénztári kártyával az igénybeveendő szolgáltatás ellenértékét zárolni. Az API technológia útján történő zárolási rendszer üzemeltetője az a Pénztár. 

6.2.4. A pénztári kártya-tranzakció szolgáltatásnak a saját, a Pénztártagokra vonatkozó általános felhasználási feltételeit (Pénztári Kártyahasználati Szabályzat) a Pénztár a Szolgáltatótól és a Partnertől függetlenül egyoldalúan módosíthatja. 

6.2.5. A pénztári kártya-tranzakció menete

6.2.5.1. A Pénztártag részére az online pénztári kártya-tranzakciós felületen történő zárolással egyidejűleg a Pénztár visszaigazolást küld a felhasználói fiókjához tartozó e-mail címre. Ettől elkülönülve Szolgáltató e-mailben tájékoztatást ad a foglalás részleteiről a Pénztártagnak – amely egyben a lefoglalt időpontban igénybe veendő szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultság igazolása is (továbbiakban: Igazolás). Az Igazolás a Pénztártag fiókjában is elérhető a „Foglalásaim” menüben az adott foglalás részleteinél (az Igazolás sorszáma és a foglalás fő adatai). Az e-mail cím pontos, hiánytalan és hibátlan megadása továbbá az e-mail postafiók karbantartása Pénztártag feladata és felelőssége. Pénztártag kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a foglalástól számított 24 órán belül nem kap e-mailt az általa a regisztrációnál megadott e-mail címre, úgy az office@foglaljorvost.hu-ra írt e-mailben tud érdeklődni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató, a Pénztár és Partner felelősségét kizárja a Pénztártagot esetlegesen érő károkért, azzal, hogy a zárolást a Pénztártag egyéni egészségszámláján a Pénztár legkésőbb a zárolás megtörténtétől számított 181. napon feloldja.

6.2.5.2. Időpontmódosítás esetén az új foglalás tekintetében visszaigazoló e-mail kerül kiküldésre, de az Igazolás sorszáma változatlan marad.

6.2.5.3. A pénztári kártya-tranzakció megtörténtekor a Pénztártag által megadott számlázási adatok később nem módosíthatók, a Pénztár részére a számla (amely elektronikus számla, továbbiakban: a számla) az igénybeveendő szolgáltatás megtörténtét követően kerül kiállításra. A számlát a Pénztár részére a Partner közvetlenül – a Szolgáltató útján – küldi meg, illetve az ellátás helyszínén a számlát papíralapú másolatban a Pénztártag részére átadja a Szolgáltató. Pénztártag köteles a helyszínen ellenőrizni a számla adattartalmát, mivel reklamációnak nincs helye a későbbiekben.

6.2.6. Az Igazolás felhasználására vonatkozó rendelkezések

6.2.6.1. Az Igazolást a Pénztártag az ellátást megelőzően bemutatja Partner részére, ezzel felhasználja azt. Az Igazolást tartalmazó e-mailt mobiltelefonról is fel lehet mutatni, nem köteles a Pénztártag papíron kinyomtatott Igazolást/e-mailt átadni. A Pénztártag megkeresi az Igazolást telefonján, és a kód átadásával a Partner részére egyben fel is használta az Igazolást (nem kell a kódokat beváltania saját oldalán).

6.2.6.2. A Pénztártag által eszközölt pénztári kártya-tranzakció (zárolás, azaz foglalás létrehozása) időpontjától számított 160. napon belül használható fel az Igazolás szerinti zárolt összeg, a Pénztártag ezen időszakon belül és ezen időszakon belüli időpontra tudja módosítani az ellátás időpontját. azzal, hogy a Pénztárnak jogszabályi kötelezettsége – amennyiben Partnertől az általa nyújtott ellátásra vonatkozó (vég)számla nem érkezik be Pénztárhoz – a Pénztártag egyéni számláján a zárolt összeg tekintetében a zárolást a 181. napon feloldani, a feloldást követően a zárolt összeg a Pénztártag által szabadon elkölthető összeggé válik.

6.2.7. Meghiúsult ellátás

6.2.7.1. A Partner a lefoglalt ellátás kezdőidőpontját megelőzően bármikor módosíthatja a foglalást a pénztári kártya-tranzakció (zárolás, azaz foglalás létrehozása) időpontjától számított 160 napos időtartamon belüli időpontra. Ez a módosítás vagy a Pénztártaggal közösen egyeztetett időpontra történik, vagy Pénztártag szintén ezen időtartamon belüli ellátásra módosíthat.

6.2.7.2. Amennyiben az Igazoláshoz kapcsolódó, Partner által nyújtandó szolgáltatás nem kerül igénybevételre a foglalás (azaz a pénztári kártya-tranzakció) napjától számított 160 napon belül, a Pénztár az Igazolás szerinti összeg zárolását feloldja a 181. napon. Amennyiben a Partner vagy a Pénztártag a lefoglalt ellátás kezdőidőpontját megelőzően lemondja azt, a Pénztár az Igazolás szerinti összeg zárolását 1 munkanapon belül feloldja, így az egyenleg szabadon felhasználható. Amennyiben a Pénztártag a lefoglalt ellátáson nem jelenik meg, a Pénztár a zárolást legkésőbb a foglalás napját (azaz a zárolást) követő 181. napon feloldja.

6.2.8. Partner kötelezettségei

A Partner köteles

    a) az Igazolás bemutatásával az abban foglalt ellátás nyújtására,

    b) az ellátást követően a Pénztár részére a FoglaljOrvost doktoradmin felületén az erre a célra létrehozott menüpontban számlát kiállítást kezdeményezni az igénybe vett ellátásról (egészségügyi szolgáltatásról) melyet a Szolgáltató a Partner nevében a Szamlazz.hu rendszer segítségével megtesz és a Partner helyett a Pénztár részére benyújt (figyelemmel a jelen ÁSZF 6.2.5.3. pontjára is). Amennyiben Partner ezt nem teszi meg, úgy a FoglaljOrvost doktoradmin felülete az érintett ellátás kezdő időpontjától számított 48 órán belül automatikusan „a Pénztártag nem jelent meg az ellátáson” státuszba állítja a találkozó státuszát és ezzel a Pénztári kártyán történő zárolás feloldásra kerül legkésőbb a jelen ÁSZF 6.2.7.2. szerinti időpontban,

    c) a Pénztártag számára a FoglaljOrvost doktoradmin felületén az erre a célra létrehozott menüpontban a számla kiállítás kezdeményezését követően automatikusan megjelenő számla másolatot a Pénztártagnak átadni,

    d) Amennyiben Pénztártag nem jelenik meg az ellátáson, Partner a FoglaljOrvost doktoradmin felületén erre a célra létrehozott menüpontban jelezni a meg nem jelenés tényét annak érdekében, hogy a Pénztártag számára a zárolt összeg mihamarabb feloldásra kerülhessen a Pénztár által.

6.2.9. További, más értékű ellátás igénybevétele a Partnernél az ellátás helyszínén

6.2.9.1. A Pénztártag alap esetben az Igazolás szerinti zárolt ellátásra jogosult. Bármilyen más, további indokolt vagy igényelt ellátást természetszerűleg ezen pont nem zár ki, azonban ennek ellenértékét Pénztártag a helyszínen közvetlenül Partnerrel rendezi, amely kizárólag a Pénztártag és a Partner döntése, illetve jogviszonya.

6.2.9.2. Amennyiben Pénztártag nagyobb értékű szolgáltatást vesz igénybe, mint amelynek ellenértékét az Igazolás szerinti pénztári kártya-tranzakcióval biztosította, akkor a különbözetet Partner önállóan számlázza. 

6.2.9.3. Amennyiben a Pénztártag a kisebb értékű szolgáltatást vesz igénybe, mint a pénztári kártya-tranzakcióval biztosított összeg, akkor a Partner kötelezettsége a FoglaljOrvost doktoradmin felületén az összeg csökkentése, így a számlázandó összeg is csökken. A Pénztártag ezen összegről veszi át a számlát. A Pénztár a különbözet tekintetében a zárolást oly módon módosítja, hogy a csökkent összeg felett feloldásra kerül a zárolás.

6.2.10. Fizetési probléma

6.2.10.1. Amennyiben a pénztári kártya-tranzakció során a zárolás nem tud megtörténni valamilyen okból kifolyólag (pl.: letiltásra került a Pénztártag kártyája, nem elégséges egyenleg stb.), akkor az Igazolás nem jön létre: ebben az esetben a foglalást úgy kell tekinteni, mintha létre sem jött volna. 

6.2.11. Számlázási probléma

6.2.11.1. Amennyiben bármilyen okból Partner az ellátás igénybevétele alkalmával nem tudja a számlázást a FoglaljOrvost doktoradmin felületén megtenni (például: internet kapcsolati hiba, szolgáltatás kimaradás stb.) akkor Partner az adott találkozótól számított 48 órán belül „Meg nem jelent” státuszra állításával (ennek hiányában a jelen ÁSZF 6.2.8. b) pontja szerint automatikusan) a Pénztári kártya zárolás automatikus feloldását/sztornózását kezdeményezheti – ezzel Pénztártag Pénztári kártyáján feloldásra kerül a zárolás, felszabadul az összeg. 

6.2.11.2. Partner a Pénztártag részére a készpénzes vagy bankkártyás fizetés, vagy Pénztári kártyával történő fizetés módját ajánlja fel és a számlát a Pénztártag által választott fizetési módról önállóan állítja ki.  Tehát az ellenértéket Pénztártag a helyszínen közvetlenül Partnerrel rendezi, amely kizárólag a Pénztártag és a Partner döntése, illetve jogviszonya. 

7. Felhasználó kötelezettségei és felelőssége

7.1. A Felhasználó felelős az Adatbázisban feltüntetett adatai és az általa megadott összes információ valóságtartalmáért és teljességéért és szavatolja, hogy az általa feltüntetett adatok helyesek és teljesek.

7.2. Felhasználó felelőssége, hogy a Szolgáltató szolgáltatásai közül az általa igénybe venni kívánt szolgáltatást válassza ki a voucher megvásárlása, pénztári kártya-tranzakció esetén annak során. Az ebből eredő hibákért vagy tévedésekért sem a Szolgáltató, sem Partner, sem pedig pénztári tranzakció esetén a Pénztár nem felel. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása során megállapításra kerül, hogy a Felhasználónak más vagy többletszolgáltatásra van szüksége, illetve igénye, úgy ennek pozitív díjkülönbözete kiszámlázásra kerül, visszatérítésre azonban nincs mód.

7.3. Az időpontfoglalás során Felhasználó elfogadja és egyetért a Partner lemondásra vonatkozó feltételeivel, a lemondással járó esetleges fizetési kötelezettséggel, melyek a Felhasználó foglalására vonatkoznak.

7.4. Amennyiben Felhasználó áttekinteni, módosítani vagy lemondani szeretné foglalását, úgy Felhasználó a foglalást a Felhasználó fiókjában elérhető „Foglalásaim” menüben az adott foglalás részleteinél, továbbá felhasználói fiókjában önállóan végrehajthatja.

8. Adatvédelem

8.1. A Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata elérhető a Szolgáltató Honlapján: http://foglaljorvost.hu /info/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

9. Árak

A Szolgáltató Honlapján feltüntetett ár a Szolgáltató által megadott összeg (mely egyes esetekben tartalmazza az ÁFA-t, egészségügyi ellátás esetén azonban ÁFA-mentes is lehet), továbbá tartalmazza az egyéb adókat (ezen adók esetlegesen változhatnak). Szolgáltató rögzíti, hogy a Honlapon szereplő árak tájékoztató jellegűek, a Partner által esetlegesen tévesen rögzített árakkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek
Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat Felhasználó díjmentesen veheti igénybe, semmilyen költséget nem számol fel a Szolgáltató a Felhasználónak nyújtott szolgáltatásai után. Felhasználó közvetlenül a Partnernél fizet az ellátásért (illetve pénztári kártya-tranzakció esetén az ellátás ellenértékét a Pénztár útján fizeti meg).

10. Panaszok kezelése

10.1. Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az office@foglaljorvost.hu e-mail címre megküldött e-mailben veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Szolgáltató a Felhasználó bejelentését kivizsgálja, majd lehetőség szerint orvosolja, a beérkezést követő 30 napon belül írásban megválaszolja.

10.2. A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

10.3. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság döntése ellen közvetlenül bírósági úton lehet jogorvoslattal élni.

10.4. A pénztári-kártya tranzakcióval kapcsolatos, a Pénztárt érintő panasz esetén a Pénztár saját honlapján a mindenkor hatályos panaszkezelési szabályzatában foglaltak szerinti eljárás folytatandó le.


11. Felhasználói értékelési kérdőív

11.1. A regisztrált Felhasználó a Partnernél igénybe vett ellátás után e-mailben felkérést kap (anonim módon is kitölthető) felhasználói értékelési kérdőív kitöltésére a Honlapon. A kérdőív kitöltését követően a Felhasználó által választott néven, véleményét Szolgáltató a Honlapon az adott orvos adatlapján megjeleníti, kizárólag a (jövőbeni) Felhasználók részére a szolgáltatás színvonalával és minőségével kapcsolatos tájékoztatás céljából. Külön tudja értékelni a Felhasználó a Partnert, mint klinikát és az Orvost, csillagokkal is (1-5, melyből 5 csillag a legjobb) de lehetőség van szöveges értékelésre is. Egy ellátáshoz egy értékelés tartozhat és ezt „ellenőrzött” megjegyzéssel szerepelteti Szolgáltató. Az értékelések hasznosságát a regisztrált felhasználók tudják jelezni, mely alapján lehet előresorolni a hasznosabbnak jelölt értékeléseket listázáskor.

11.2. Szolgáltató fenntartja a felhasználói értékelések saját megfontolásból történő módosításának, eltávolításának és visszautasításának jogát, amennyiben azok sértik az értékelésekre vonatkozó irányelveit. A módosítás, eltávolítás, visszautasítás okát, annak részleteit nem hozza Szolgáltató nyilvánosságra. Szolgáltatónak negatív értékelés esetén a véleményt, esetlegesen megfogalmazott panaszt kivizsgálni nincs jogköre. Az értékelés közvélemény-kutatásokhoz hasonlóan működik, így nem vonja maga után (további üzleti) kínálat, meghívó vagy ösztönző ajánlat kiküldését. Felhasználó a foglalása elvégzése után küldött email-en és a fent említett e-maileken kívül semmilyen további (kért vagy kéretlen) felhívást, email-t vagy kapcsolatot nem fog tapasztalni Szolgáltató részéről, hacsak Felhasználó kifejezetten nem tart rá igényt, nem járult ehhez hozzá. 

11.3. Nem regisztrált Felhasználók 2022.06.30. napjáig tudtak leadni értékelést anélkül, hogy foglaltak volna a Honlapon keresztül. Ezen értékelések leadására 2022.07.01. napjától nincsen lehetőség, és Szolgáltató ezen értékeléseknél külön jelzi, hogy „nem ellenőrzött”. 

11.4. Amennyiben a Felhasználó a korábban létrehozott regisztrációját törli, vagy élve az elfeledtetés jogával végleges törlést kér, korábban leadott értékelése azonosításra nem alkalmas formában (Anonym megnevezéssel) továbbra is megjelenik a Honlapon.

Az orvos, mint érintett kérheti az értékelés törlését (például a Szolgáltatóval megszűnt szerződés alapján) illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Felhasználó által leadott értékelések (mind klinika, mind orvos) esetén Szolgáltató egyedileg megvizsgálja a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásának szükségességéhez az adatkezelést, így a törlés nem automatikus.

11.5. Az értékelésekkel, a Honlap használatával kapcsolatos irányelvek.
Az értékelések nem tartalmazhatnak:

 • obszcén nyelvezetet

 • szexuális tartalmú szöveget

 • diszkriminatív, fenyegető - vagy gyűlöletbeszédet

 • teljes nevet, vagy név szerint sértő megjegyzést az intézmény egy munkatársára

 • illegális tevékenységre történő utalást

 • vallási, politikailag érzékeny témákat

 • magyartalan, hibás megfogalmazásokat, szöveget

 • a Foglalás tárgyát nem képező ellátáson kívüli véleményt.

11.6. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Felhasználó által a Partner orvos vagy Partner klinika adatlapján megtett véleményeit – beleértve a szöveggel nem, csak csillagokkal kifejezett véleményeket is – a Szolgáltató semmilyen módon nem adja át Partner részére, továbbá Szolgáltató sem a Partner megszűnése esetén, sem a Felhasználó törlése esetén, a Felhasználó által megtett ügyfélértékeléseket nem törli, azok a Honlapon továbbra is fennmaradnak. Szolgáltató jogosult azonban egyéb okból saját hatáskörben a Felhasználó által kért értékelés törlésére.

12. Jogi nyilatkozat

12.1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlap, vagy annak bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása esetén is csak a Honlapra való hivatkozással lehet. Különösen tilos a Honlapon található adatokat, időpontokat, árakat, az adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni, és felhasználni a Szolgáltató előzetes írásbeli és kifejezett engedélye hiányában. A Szolgáltató minden polgári- és büntetőjogi lépést megtesz az ilyen eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.

12.2. A Honlapon elhelyezett apróhirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a szolgáltatás feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései és egyéb vonatkozó jogszabályok alapján.

Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a Honlapon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik Honlapon elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is. Továbbá a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely Felhasználó zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért.

12.3. A Ptk. 6:278. § (2) bekezdése alapján Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót a jogszabályoktól lényegesen eltérő és a Felek között korábban alkalmazott feltételektől eltérő általános szerződési feltételről:

Felhasználó videós vagy telefonos konzultáció kapcsán az alábbiak szerint nyilatkozik:

1. A telemedicina szolgáltatások, ezzel együtt a telefonos vagy online konzultáció fizetési módját Partner határozza meg, amelynek módja átutalásos fizetés. A fizetésről és a konzultáció részleteiről foglalás visszaigazolással együtt tájékoztatást ad Szolgáltató e-mailben vagy közvetlenül a Partner (Klinika) felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot. 

2. Az ellátás/konzultáció igénybevételét megelőzően szükséges a konzultáció díjának/összegének átutalása/kiegyenlítése a Partner részére. A konzultációról a Partner számlát állít ki, melyhez a szükséges számlázási adatokat közvetlenül Felhasználótól gyűjti be.

3. Partner szavatol, hogy szakorvosi tevékenysége megfelel a hatályos jogi szabályozásnak.

4. Partner határozza meg a személyes jelenlétet nem igénylő, online konzultáció technikai követelményeit/feltételeit. 

5. A konzultációról a Partner által készítendő dokumentáció megküldésének módját Partner közvetlenül Felhasználóval egyezteti a videós vagy telefonos konzultáción.

A honlap felületén megjelenített Partnernél a jelen pont szerint igénybe vett szakorvosi konzultáció megvalósulásért vagy bármilyen ellátásért, annak elmaradásáért vagy technikai, fizetési vagy dokumentációs problémáért Szolgáltató felelősségét teljes mértékben kizárja.

Felhasználó a jelen Felhasználó ÁSZF 12.3. pontjában foglalt általános szerződési feltételt külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.


13. Vegyes rendelkezések

13.1. Amennyiben nincsen másképp meghatározva, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, illetve a honlapon található vagy általa alkalmazott szoftver és a Honlapon feltüntetett tartalmak, információk és anyagok szellemi tulajdonjoga (a szerzői jogokkal egyetemben) a Szolgáltató tulajdonát képezik.

13.2. A Honlap vészhelyzet esetén nem használható, ilyen esetben az Országos Mentőszolgálatot kell értesíteni. Vészhelyzet esetén, kérjük, az Országos Mentőszolgálatot hívja az alábbi telefonszámon: 104.

13.3. A Partnerek nem vállalnak székhelyüktől/telephelyüktől eltérő helyszínen történő ellátást.

13.4. Szolgáltató és pénztári tranzakció esetén a Pénztár nem tartozik felelősséggel, - így kártérítésre sem kötelezhető, - ha az orvos nem található meg a lefoglalt időpontban. A lefoglalt időpontban történő megjelenés az orvos feladata, az esetleges lemondás is csak a felhasználói fiókban látható a Felhasználó számára, ezért nyomatékosan felhívja a figyelmet a Szolgáltató annak ellenőrzésére.

13.5. Ezen szabályok és feltételek, valamint szolgáltatásainkkal kapcsolatos eljárások a magyar törvények alapján lettek meghatározva és a szerint kezelendők. Ezen szabályokra és feltételekre, valamint szolgáltatásainkra vonatkozó bármely vitás kérdés kizárólag a Budai Központi Kerületi Bíróságon, értékhatártól függően a Székesfehérvári Törvényszéken tárgyalható meg.

13.6. Amennyiben a jelen szabályok és feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy nem kötelező érvényű, vagy azzá válik, az összes többi rendelkezés továbbra is érvényben marad. Ilyen esetben az érvénytelen rendelkezés továbbra is alkalmazandó, amennyire csak a hatályos törvény megengedi. Ebben az esetben Felhasználónak el kell fogadnia egy az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy nem kötelező érvényű rendelkezéshez hasonló rendelkezést, amennyiben az a szabályok és feltételek szekcióban meghatározott tartalommal és célokkal összhangban áll.

13.7. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosítással érintett Felhasználókat köteles a változásról értesíteni. A Felhasználók a szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Korábbi Felhasználói Feltételek:

FO_beteg_ASZF_20230904.pdf
FO_beteg_ASZF_20220321.pdf
FO_beteg_ASZF_20210301.pdf
FO_beteg_ASZF_20200505.pdf

Honlapunk sütiket (cookie) alkalmaz annak érdekében, hogy a felhasználói élményt, a kényelmedet emeljék, valamint, hogy az oldalt ennek érdekében fejleszteni tudjuk. Amennyiben beleegyezel a sütik használatába, nyomj az elfogadás gombra! Emellett lehetőséged van a sütik egyedi beállítására.
További információ