1 777 257 sikeres foglalás!
Kényelmes időpontfoglalás magánorvosokhoz!
2011 óta a páciensekért
 

Foglaljorvost Online Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő neve: Foglaljorvost Online Kft.
Adatkezelő elérhetősége: info@foglaljorvost.hu
Adatkezelő képviselője: Straub Fanni
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@foglaljorvost.hu
Érvényes: 2021. szeptember 1-től


I. FOGALMAK

 • „személyes adat”: bármely információ, melynek segítségével egy személy bármilyen módon azonosítható.
 • „egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet.
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, jelen dokumentumban szereplő adatkezelést illetően a Foglaljorvost Online Kft.
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében, annak utasítására személyes adatokat kezel.
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, amellyel a személyes adatot közlik, a FoglaljOrvost.hu vonatkozásában az időpontfoglalásban szereplő szakorvosok/egészégügyi intézmények.
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;


II.
A FOGLALJORVOST.HU ONLINE IDŐPONTFOGLALÓ RENDSZER HASZNÁLATA SORÁN ADATAIT A KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

II.1. Amennyiben a FoglaljOrvost.hu online felületén regisztrál, és szakorvosokhoz, magánegészségügyi intézményekhez időpontot foglal, továbbá igénybe veszi a foglalásokhoz ügyfélszolgálatunkat (e-mail), üzenetet küld a honlapon keresztül (kapcsolati űrlap) az adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

az online időpontfoglalás rendszer működtetése, egészségügyi intézményekbe, szakorvosokhoz történő időpontfoglalás, az ezzel szorosan összefüggő kapcsolattartás, igény esetén ügyfélszolgálati segítségnyújtás, panaszkezelés

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulás, mely a regisztráció során jön létre

Az érintettek:

regisztrált felhasználók

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail-cím, mobilszám, választott egészségügyi intézmény, -vizsgálat, - szakorvos, - időpont, kapcsolatfelvétel esetén üzenet, panasz tartalma

Címzettek:

az ellátást biztosító szakorvosok, egészségügyi intézmények, melyek a Foglaljorvost.hu online időpontfoglaló rendszerében elérhetőek

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona Internet Kft., Digital Beaver Kft.), Facebook (amennyiben üzenetben keres minket), tárhelyszolgáltató (ZeroTime Services Kft.), SMS- és Viber-szolgáltató (Dream Interactive Kft.)

Tervezett adattárolási határidő:

adatait visszavonásig kezeljük, de legkésőbb az utolsó időpontfoglalásától számított 5 évig, ezt követően regisztrációját és adatait töröljük

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg a FoglaljOrvost.hu foglalási felületén, mint a lefoglalt vizsgálatot igénybevevő személy, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen.

Amennyiben, mint szülő/gondviselő kiskorú gyermeke számára foglal időpontot, szükséges hozzájárulása gyermeke adatainak kezeléséhez.

2021. szeptember 1-jétől az SMS helyett, amennyiben a foglaláshoz tartozó telefonszámhoz Viber-regisztráció tartozik, a foglalási emlékeztetőt Viber-üzenetben küldjük ki. Amennyiben ez ellen tiltakozással él, a továbbiakban SMS-ben értesítjük.

A törvény szerint a hatóságok részére szükség esetén közzé kell tennünk adatait.

 

II.2. A FoglaljOrvost.hu működéséhez hozzátartozik, hogy az orvosnál/egészségügyi intézményben tett látogatása után értékelő kérdőívvel keressük meg. A válaszadás önkéntes és anonim. Amennyiben hozzájárul, véleményét honlapunkra feltöltjük az adott orvos adatlapjához, kizárólag a (jövőbeni) páciensek részére a szolgáltatás színvonalával és minőségével kapcsolatos tájékoztatás céljából. Az adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

az online lefoglalt szakorvosi vizsgálat értékelése, ennek a FoglaljOrvost.hu-n történő megjelenítése

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet a vélemény leadásakor tud megadni, ennek hiányában a véleményt nem jelenítjük meg

Az érintettek:

az értékelést önkéntesen kitöltő online időpontfoglalók

Kezelt személyes adatok:

szakorvos, az értékelés időpontja, valamint a vélemény mellett megjelenítendő azonosító, ahogyan Ön megadja (valós, szabadon választott, anonim)

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), tárhelyszolgáltató (Zerotimeservices)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg nem kéri véleménye visszavonását

Amennyiben a szakorvos/egészségügyi intézmény erre igényt tart, valamint informatikai lehetőségét megteremti, véleménye a szakorvos/egészségügyi intézmény weboldalán is megjelenik, kivéve, ha Ön tiltakozik ez ellen.

 

II.3. Amennyiben ahhoz a www.foglaljorvost.hu weboldalon hozzájárul, e-mail-ben – hírlevél formájában – újdonságainkról, aktuális híreinkről, kedvezményes lehetőségekről tájékoztatjuk, melynek adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

marketingjellegű tájékoztatás, hírek közlése e-mail-en

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg a www.foglaljorvost.hu oldalon

Az érintettek:

hírlevélre feliratkozók

Kezelt személyes adatok:

keresztnév, vezetéknév, e-mail

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), hírlevélküldő online platform (MailMaster, Mailchimp)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 

II.4. Amennyiben a www.foglaljorvost.hu weboldal Kapcsolat menüpontjában található űrlapon keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

weboldalon keresztül érkező üzenetek megválaszolása

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával

Az érintettek:

üzenetet küldők

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail, telefonszám, üzenet

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg vissza nem vonja hozzájárulását, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-én töröljük*

* Nem töröljük üzenetét a következő esetekben:

 • Amennyiben regisztrált felhasználótól érkezik, abban az esetben a tájékoztató II.1. pontja szerint kezeljük a továbbiakban adatait.
 • Ha szerződött vagy szerződni kívánó partnertől érkezett az üzenet, adatait szerződéses alapon kezeljük, az itt érkező üzenetet a megállapodás elősegítésére használjuk. Amennyiben felek között szerződés nem születik, a tervezett adattárolási határidő szerint járunk el.

II.5. Amennyiben a www.foglaljorvost.hu weboldalba beépített Facebook Messenger platform segítségével veszi fel velünk a kapcsolatot, adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

ügyfélszolgáltatási segítségnyújtás

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet a Facebook (Facebook Ireland Ltd.) számára adott

Az érintettek:

Facebook Messengeren keresztül üzenetet küldők

Kezelt személyes adatok:

név, üzenet tartalma és az abban megosztott adatok

Adatfeldolgozók neve:

Facebook (Facebook Ireland Ltd.)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 

 • A Facebook Messenger platformját azért építettük be a weboldalba, hogy a felhasználók minél könnyebben fel tudják venni a kapcsolatot a FoglaljOrvost.hu ügyfélszolgálatával.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy minden a Facebook Messenger üzenetben megosztott információt a Facebook-kal is megosztja, éppen ezért kérjük, lehetőség szerint egészségével kapcsolatos információt ne küldjön, az üzenetküldés során minél kevesebb érzékeny adat megadására korlátozódjon.
 • Az üzenetekből másolatot nem képzünk.
 • A Facebook adatkezelési tájékoztatóját ITT találja.

II.6. Amennyiben a www.foglaljorvost.hu weboldalon keresztül bankkártyával fizet, adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

foglalás pénzügyi rendezése

Az adatkezelés jogalapja:

jogi kötelezettség 

Az érintettek:

bankkártyás fizetést választó felhasználók

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail, foglalási azonosító, a tranzakció összege

Címzettek neve:

Barion Payment Zrt.

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), tárhelyszolgáltató (Zerotimeservices)

Tervezett adattárolási határidő:

jogi kötelezettség alapján, a foglalás pénzügyi elszámolásának részeként 8 évig tároljuk

 

Az adatkezelés célja:

számlázási adatok begyűjtése

Az adatkezelés jogalapja:

jogi kötelezettség 

Az érintettek:

bankkártyás fizetést választó felhasználók

Kezelt személyes adatok:

számlázási adatok, foglalási azonosító

Címzettek neve:

FoglaljOrvost.hu eü-i ellátást biztosító partnere, akinél a foglalást bankkártyával rögzítették

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), tárhelyszolgáltató (Zerotimeservices)

Tervezett adattárolási határidő:

jogi kötelezettség alapján, a foglalás pénzügyi elszámolásának részeként 8 évig tároljuk

A felhasználó bankkártyaadatai a Szolgáltatóhoz (egészségügyi ellátóhoz) nem jutnak el. A Barion Payment Zrt. rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártyaadatokat kezelni (a CVV/CVC kód nem kerül tárolásra). A Barion-szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki. A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL-titkosítása védi. A böngésző zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.

A bankkártyás fizetés részletes adatkezelési tájékoztatóját a Barion oldalán tekintheti meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/III. A FOGLALJORVOST.HU PARTNERORVOSAINAK SZEMÉLYES ADATAIT KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

 

Partnerorvosainkkal, mint jogi személyekkel szerződést kötünk, melynek feltételeiről, annak adatkezeléséről a Partnereknek szóló Általános Szerződési Feltételek rendelkeznek. A következőkben azon egyedi eseteket ismertetjük, ahol a Partnerorvos személyes adatait Vállalkozásunk kezeli.

III.1. Amennyiben Vállalkozásunk egyéni vállalkozó orvossal szerződik, a FoglaljOrvost.hu felületén bemutatásra kerülő adatokhoz szükséges hozzájárulást közvetlenül Vállalkozásunk szerzi be, az adatkezelés a következő.

Az adatkezelés célja:

az online időpontfoglalás rendszer működtetése, az ehhez szükséges szakorvosi bemutató oldal létrehozása

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával

Az érintettek:

szerződő egyéni vállalkozó szakorvosok

Kezelt személyes adatok:

név, fotó, tanulmányi és szakterületi információk, rendelési hely, rendelési idő

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver)

Tervezett adattárolási határidő:

a szerződés fennállásig

 

III.2. Amennyiben Partnerorvosként csatlakozni kíván, és személyes adatait a weboldali űrlapon megadja, azokat a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja:

orvosi csatlakozás előkészítése

Az adatkezelés jogalapja:

szerződéses

Az érintettek:

szerződő kívánó szakorvosok

Kezelt személyes adatok:

név, email, telefonszám, klinika (rendelési hely) neve

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver)

Tervezett adattárolási határidő:

a szerződés fennállásig,

amennyiben szerződés nem jön létre, üzenetét legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-én töröljük

 

III.3. Amennyiben Partnerorvosként csatlakozik, és bemutatkozó oldalához Vállalkozásunk készíti el a tartalmat, ennek érdekében kérdőívet juttatunk el Önnek, személyes adatait a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja:

az online időpontfoglalás rendszer működtetése, az ehhez szükséges szakorvosi bemutató oldal létrehozása

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával

Az érintettek:

a kérdőívet kitöltő szerződött partnerek

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail, telefonszám, a kérdőívre adat válaszok, melynek segítségével részletes bemutatkozó tartalom készíthető

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), GSuite platform kérdőíve

Tervezett adattárolási határidő:

a szerződés fennállásig

 

III.4. Amennyiben orvosként feliratkozik, működésünk újdonságairól e-mailben közvetlenül is tájékoztatjuk, személyes adatait a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja:

tájékoztatók küldése közreműködő orvosoknak

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával

Az érintettek:

feliratkozók

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail

Adatfeldolgozók neve:

GSuite platform kérdőív

Tervezett adattárolási határidő:

visszavonásig

 

III.5. A FoglaljOrvost. hu minden évben két alkalommal, a páciensek értékelései alapján, összesen 4 díjat oszt ki. A díjakat privát egészségügyi intézmények, valamint 1 fő szakdolgozó és 1 fő szakorvos nyeri el. A díjak kapcsán a személyes adatokat a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja:

díjak kihirdetése

Az adatkezelés jogalapja:

előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása

Az érintettek:

díjazott érintettek, az Év 5 csillagos orvosa díj, valamint a Praxis Lelke szakdolgozói díj nyertesei

Kezelt személyes adatok:

név, díj részletei, rendelő neve

Címzettek:

sajtóközlemény címzettjei, médiumok

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), GSuite platform, fotódokumentációt végző alvállalkozó

Tervezett adattárolási határidő:

visszavonásig

Az egészségügyi intézmények által elnyert 2 díj esetében személyes adatkezelés nem történik.

III.6. Amennyiben a FoglaljOrvost.hu heti egészségügyi üzleti hírmondó szolgáltatására feliratkozik, személyes adatait a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja:

heti hírlevél kiküldése

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával

Az érintettek:

feliratkozók

Kezelt személyes adatok:

e-mail

Adatfeldolgozók neve:

MailMaster hírlevélküldő online platform

Tervezett adattárolási határidő:

visszavonásig


IV. A PRAXISAKADÉMIA MAGÁNPRAXIS-MARKETINGGEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEI SORÁN ADATAIT A KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

IV.1. Amennyiben a PraxisAkadémia szervezésében megvalósuló bármilyen képzésre, konferenciára, mint magánszemély regisztrál, úgy személyes adatait kezeljük, melyről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

rendezvényen történő részvétel elősegítése

Az adatkezelés jogalapja:

szerződéses, mely a regisztrációs űrlap leadásakor jön létre

Az érintettek:

rendezvényre jelentkezők

Kezelt személyes adatok:

keresztnév, vezetéknév, e-mail, telefonszám

Adatfeldolgozók neve:

hírlevélküldő online platform (MailMaster), Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft.), könyvelés

Címzett:

OTP Mobil Kft. (kártyás fizetés esetén)

Tervezett adattárolási határidő:

törlési kéréséig, de maximum a szolgáltatásról kiállított számla megőrzési idejég kezeljük

 

IV.2. Amennyiben a PraxisAkadémia szervezésében megvalósuló bármilyen képzésről, mint magánszemélynek számlát állítunk ki, úgy személyes adatait kezeljük, melyről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

rendezvényen történő részvételről számla kiállítása

Az adatkezelés jogalapja:

jogi kötelezettség jogalapú

a 2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról szóló, valamint 2000. C. törvény a számvitelről alapján

Az érintettek:

rendezvényre jelentkezők

Kezelt személyes adatok:

keresztnév, vezetéknév, e-mail

Adatfeldolgozók neve:

hírlevélküldő online platform (MailMaster), Számlázz.hu, könyvelés

Címzett:

OTP Mobil Kft. (kártyás fizetés esetén)

Tervezett adattárolási határidő:

a törvényben meghatározott megőrzési ideig, 8+1 évig

 

IV.3. Amennyiben a PraxisAkadémia által kezelt, Foglaljorvost Online Kft. tulajdonában álló weboldalon ahhoz hozzájárul, e-mail-ben – hírlevél formájában – újdonságainkról, aktuális híreinkről, kedvezményes lehetőségekről tájékoztatjuk, melynek adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

marketing jellegű tájékoztatás, hírek, akciók, kedvezményes ajánlatok közlése e-mail-en

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg a PraxisAkadémia kezelésében lévő weboldalakon**

Az érintettek:

hírlevélre feliratkozók

Kezelt személyes adatok:

keresztnév, vezetéknév, e-mail

Adatfeldolgozók neve:

hírlevélküldő online platform (MailMaster)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg nem kéri véleménye visszavonását

** praxisakademia.hu, nagymaganpraxisnap.hu, maganpraxismarketing.hu

 

IV.4 A FoglaljOrvost.hu és a Praxisakadémia rendezvényein fotók készülnek, melyet Vállalkozásunk online és közösségimédia-felületein megjelenítünk.

Az adatkezelés célja:

rendezvény dokumentálása

Az adatkezelés jogalapja:

a résztvevők, előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása

Az érintettek:

akik az eseményen részt vettek, és nem tiltakoztak

Kezelt személyes adatok:

képmás

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), GSuite platform, fotódokumentációt végző alvállalkozó

Tervezett adattárolási határidő:

visszavonásig

 

IV.5 Amennyiben a PraxisAkadémia szervezésében megvalósuló bármilyen képzésre, konferenciára, regisztrál, kiadványt vásárol és kártyával fizet.

Az adatkezelés célja:

a vásárlás pénzügyi rendezése

Az adatkezelés jogalapja:

a résztvevők, előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása

Az érintettek:

regisztrálók és vásárlók

Kezelt személyes adatok:

keresztnév, vezetéknév, e-mail, telefonszám, címadatok

Adatfeldolgozók neve:

hírlevélküldő online platform (MailMaster), Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft.), könyvelés

Címzett:

OTP Mobil Kft.

Tervezett adattárolási határidő:

a törvényben meghatározott megőrzési ideig, 8+1 évig


V. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek adatainak védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem szempontjából szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, munkatársak titoktartásáról,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

 

 Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.

 

 VI. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintetti jogok gyakorlása

 1. Hozzáférés

Amennyiben az igényli, az általunk kezelt adataihoz hozzáférhet, azt kérésére rendelkezésére bocsátjuk. Igényét az adatvedelem@foglaljorvost.hu címre küldött e-mail-ben jelezheti, az Európai Unió adatvédelmi rendeletében meghatározott határidőn belül digitális adat formájában átadjuk. Az ily módon rendelkezésre bocsátott adatok, tájékoztatás az első alkalommal ingyenes.

 

 1. Helyesbítés

Mind regisztrációs adatait, mind foglalását lehetősége van módosítani. Ezt megteheti a www.foglaljorvost.hu oldalon, regisztrációs adataival belépve. Amennyiben segítségre van szüksége, keressen minket elérhetőségeinken.

Amennyiben Ön a PraxisAkadémia szolgáltatásáról, mint magánszemély számlát kapott, ennek helyesbítése a számla kiállítását követően nem áll módunkban. Szolgáltatásunkról díjbekérőt állítunk ki minden esetben, amennyiben a számlázási adatokban módosítani szükséges, kérjük, jelezze. A díjbekérő alapján megtörtént fizetés után kiállítjuk a szolgáltatásról a számlát.

 

 1. Törlés

Bármikor kérheti általunk kezelt adatai törlését. Ennek első lépéseként törölje regisztrációját a FoglaljOrvost.hu foglalási felületén. Amennyiben a végleges törlést kéri, írjon meg igényét az adatvedelem@foglaljorvost.hu címre küldött e-mail-ben, és gondoskodunk az általunk kezelt adatainak elfeledtetéséről (végleges törléséről).

Nem kérheti adatainak törlését, ha az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettségen alapul. Ilyen jogalapú adatkezelési folyamat, amikor PraxisAkadémia szolgáltatásáról, mint magánszemély számlát kapott, ezt a jogszabályban meghatározott ideig őrizzük, törölni nem tudjuk. 

 

 1. Korlátozás

Bármikor kérheti, hogy az általunk kezelt adatainak kezelését korlátozzuk, ebben az esetben haladéktalanul tájékoztatjuk kéréséről az adatfeldolgozókat és a címzetteket. 

 

 1. Adathordozhatóság

Automatizáltan módon történő, szerződéses vagy hozzájárulásos jogalapú adatkezelés esetén kérheti az általunk kezelt adatai hordozhatóságát. Ezirányú kérését az info@foglaljorvost.hu címre küldött e-mail-ben kérheti.

 

 1. Tiltakozás

Tiltakozhat adatainak kezelése ellen, kivétel azokat az eseteket, melyekben jogi kötelezettség (például számla kiállítása) jogalapon végezzük adatainak kezelését.

 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

www.naih.hu

1055 Budapest, Falk Miksa uta 9-11

 

Budapest, 2021. szeptember 1.