3 058 131 sikeres foglalás!
Kényelmes időpontfoglalás magánorvosokhoz!
2011 óta a páciensekért
 

Foglaljorvost Online Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő neve:

Foglaljorvost Online Kft.

Adatkezelő elérhetősége:

info@foglaljorvost.hu

Adatkezelő képviselője:

Straub Fanni

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

adatvedelem@foglaljorvost.hu

Érvényes:

2023. február 20-tólI. FOGALMAK

• „személyes adat”: bármely információ, melynek segítségével egy személy bármilyen   módon azonosítható.

• „egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

• „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet.

• „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, jelen dokumentumban szereplő adatkezelést illetően a Foglaljorvost Online Kft.

• „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében, annak utasítására személyes adatokat kezel.

• „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, amellyel a személyes adatot közlik, a FoglaljOrvost.hu vonatkozásában az időpontfoglalásban szereplő szakorvosok/egészégügyi intézmények.

• „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

• „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

• „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

II. A FOGLALJORVOST.HU ONLINE IDŐPONTFOGLALÓ RENDSZER HASZNÁLATA SORÁN ADATAIT A KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

II.1. A FoglaljOrvost.hu használata regisztrációhoz kötött. Amennyiben a FoglaljOrvost.hu online felületén regisztrál, és szakorvosokhoz, magánegészségügyi intézményekhez időpontot foglal, továbbá a foglalással szorosan összefüggően igénybe veszi e-mail-es vagy telefonos ügyfélszolgálatunkat, adatait a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja:

az online időpontfoglalás rendszer működtetése, egészségügyi intézményekbe, szakorvosokhoz történő időpontfoglalás, az ezzel szorosan összefüggő kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), mely a regisztráció során jön létre

Az érintettek:

regisztráló felhasználók

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail-cím, mobilszám, választott egészségügyi intézmény, -vizsgálat, - szakorvos, - időpont, lakcím vagy számlázási cím (bankkártyás fizetés esetén)

Címzettek:

az ellátást biztosító szakorvosok, egészségügyi intézmények, melyek a Foglaljorvost.hu online időpontfoglaló rendszerében elérhetőek

Közös adatkezelés:

azon egészségügyi intézményekkel, melyek saját weboldalukon közvetlen elérhetőséget biztosítanak a foglalási platformhoz (ún. widget segítségével), közös adatkezelést folytatunk (ezek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza)

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Facebook, Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely), Dream Interactive Kft. (SMS- és Viber-szolgáltató) , telefonos ügyfélszolgálat (Ezjú LájkIT Bt.)

Tervezett adattárolási határidő:

adatait hozzájárulásának visszavonási kéréséig kezeljük, de legkésőbb az utolsó időpontfoglalásától számított 5 évig, ezt követően regisztrációját és adatait töröljük / a telefonos ügyfélszolgálat által bonyolított hívásokat 1 évig őrizzük

 

Hozzájárulását visszavonhatja, ha felhasználói profilját törli. Telefonos ügyfélszolgálat segítségével létrehozott regisztrációkor adott hozzájárulását az adatvédelmi tisztviselőnek írt email-ben teheti meg.

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg a FoglaljOrvost.hu foglalási felületén, mint a lefoglalt vizsgálatot igénybevevő személy, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen.

A törvény szerint a hatóságok részére szükség esetén közzé kell tennünk adatait.

II.2. Amennyiben a FoglaljOrvost.hu által üzemeltett naptár segítségével egészségügyi és közérzetjavító szolgáltatásokra időpontot foglal, továbbá a foglalással szorosan összefüggően igénybe veszi e-mail-es vagy telefonos ügyfélszolgálatunkat, adatait a következőképpen kezeljük. 

 

Az adatkezelés célja:

az online időpontfoglalás rendszer működtetése, egészségügyi és közérzetjavító szolgáltatásokra, az ezzel szorosan összefüggő kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), mely a regisztráció során jön létre

Az érintettek:

regisztráló felhasználók

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail-cím, mobilszám, választott szakértő, -vizsgálat, - beavatkozás, - időpont

Címzettek:

a szolgáltatást biztosító szakemberek, intézmények, melyekhez az időpont foglalása történik

Közös adatkezelés:

azon intézményekkel, melyek saját weboldalukon közvetlen elérhetőséget biztosítanak a foglalási platformhoz (ún. widget segítségével), közös adatkezelést folytatunk (ezek listáját az 2. számú melléklet tartalmazza)

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Facebook, Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely), Dream Interactive Kft. (SMS- és Viber-szolgáltató), telefonos ügyfélszolgálat (Ezjú LájkIT Bt.)

Tervezett adattárolási határidő:

adatait hozzájárulásának visszavonási kéréséig kezeljük, de legkésőbb az utolsó időpontfoglalásától számított 5 évig, ezt követően regisztrációját és adatait töröljük / a telefonos ügyfélszolgálat által bonyolított hívásokat 1 évig őrizzük

 

A FoglaljOrvost.hu használata regisztrációhoz kötött.

Hozzájárulását visszavonhatja, ha felhasználói profilját törli. Telefonos ügyfélszolgálat segítségével létrehozott regisztrációkor adott hozzájárulását az adatvédelmi tisztviselőnek írt e-mail-ben teheti meg.

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg a FoglaljOrvost.hu foglalási felületén, mint a lefoglalt vizsgálatot, beavatkozást igénybevevő személy, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen.

A törvény szerint a hatóságok részére szükség esetén közzé kell tennünk adatait.

II.3. Amennyiben a FoglaljOrvost.hu online felületén gyermeke számára foglal egészségügyi ellátást, szükséges bekérnünk szülői hozzájárulást a gyermek adatának kezeléséről, ebben az esetben adatait a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja:

16 év alatti gyermek adatkezeléséhez hozzájárulás bekérése

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett (szülő) hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek:

gyermekszakorvosi időpontot foglalni szándékozók

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail-cím, mobilszám, választott egészségügyi intézmény, -vizsgálat, - szakorvos, - időpont, gyermek neve

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 

Hozzájárulása visszavonását az adatvédelmi tisztviselőnek írt e-mail-ben teheti meg.

II.4. Amennyiben nem regisztrált felhasználó, és a FoglaljOrvost.hu-t e-mail-ben keresi meg, ennek adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

e-mail-ben érkezett érdeklődés megválaszolása

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet az e-mail elküldésével megad (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek:

e-mail-t küldő, nem regisztrált felhasználók

Kezelt személyes adatok:

e-mail-cím, e-mail-ben megosztott adatok

Adatfeldolgozók neve:

Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely) (szerver)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 

Hozzájárulása visszavonását eredeti levelében, vagy az adatvédelmi tisztviselőnek írt e-mail-ben teheti meg.

 

II.5. A FoglaljOrvost.hu működéséhez hozzátartozik, hogy az orvosnál/egészségügyi intézményben tett látogatása után értékelő kérdőívvel keressük meg. A válaszadás önkéntes és anonim. Amennyiben hozzájárul, véleményét honlapunkra feltöltjük az adott orvos adatlapjához, kizárólag a (jövőbeni) páciensek részére a szolgáltatás színvonalával és minőségével kapcsolatos tájékoztatás céljából. Az adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

az online lefoglalt szakorvosi vizsgálatról vélemény bekérése, ennek a FoglaljOrvost.hu-n történő megjelenítése

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet a vélemény leadásakor tud megadni (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek:

az értékelést kitöltő felhasználók

Kezelt személyes adatok:

szakorvos, az értékelés időpontja, vélemény, valamint a vélemény mellett megjelenítendő név/azonosító, ahogyan Ön megadja (valós vagy szabadon választott név, anonim)

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 

Amennyiben a szakorvos/egészségügyi intézmény erre igényt tart, valamint informatikai lehetőségét megteremti, véleménye a szakorvos/egészségügyi intézmény weboldalán is megjelenik, kivéve, ha Ön tiltakozik ez ellen.

Hozzájárulása visszavonását az adatvédelmi tisztviselőnek írt e-mail-ben teheti meg.

 

II.6. A FoglaljOrvost.hu működéséhez hozzátartoznak a felhasználók által leadott értékelések, abban az esetben is, ha a nem regisztrált felhasználótól érkezik. A leadott értékelést – a Felhasználási feltételeknek megfelelően – moderálást követően jelenítjük meg. Amennyiben véleményt ír és annak közléséhez hozzájárul, az adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

vélemények bemutatása

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet a vélemény leadásakor tud megadni (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek:

az értékelést kitöltők

Kezelt személyes adatok:

szakorvosvélemény, valamint a vélemény mellett megjelenítendő név/azonosító, ahogyan Ön megadja (valós vagy szabadon választott név, anonim)

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 

Amennyiben a szakorvos/egészségügyi intézmény erre igényt tart, valamint informatikai lehetőségét megteremti, véleménye a szakorvos/egészségügyi intézmény weboldalán is megjelenik, kivéve, ha Ön tiltakozik ez ellen.

A FoglaljOrvost.hu fenntartja a jogot, hogy a leadott értékelés szövegét moderálja.

Az értékelésben megnevezett szakorvos a róla szóló visszajelzés megjelenítésével kapcsolatban tiltakozhat, ez esetben a FoglaljOrvost.hu az értékelés publikálását visszavonja.

Hozzájárulása visszavonását az adatvédelmi tisztviselőnek írt e-mail-ben teheti meg.

 

II.7. Amennyiben ahhoz a www.foglaljorvost.hu weboldalon vagy felhasználói profiljában feliratkozik marketing célú hírlevelünkre, ennek adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

marketing célú tájékoztatás, hírek közlése e-mail-en

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek:

hírlevélre feliratkozók

Kezelt személyes adatok:

keresztnév, vezetéknév, e-mail

Adatfeldolgozók neve:

hírlevélküldő online platform (Entermizy), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 

Hozzájárulása visszavonását megteheti profiljában, valamint a hírlevél „leiratkozás” gombjára kattintva.

 

II.8. Amennyiben a www.foglaljorvost.hu weboldal Kapcsolat menüpontjában található űrlapon keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

weboldalon keresztül érkező üzenetek megválaszolása

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet az űrlap elküldésével megad (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek:

e-mail-t küldők

Kezelt személyes adatok:

űrlapon megosztott adatok

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 

Hozzájárulása visszavonását az adatvédelmi tisztviselőnek írt e-mail-ben teheti meg.

 

II.9. Amennyiben a www.foglaljorvost.hu weboldalba beépített Facebook Messenger platform segítségével veszi fel velünk a kapcsolatot, adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

ügyfélszolgáltatási segítségnyújtás

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet a Facebook ( Facebook Ireland Ltd.) számára adott

Az érintettek:

Facebook Messengeren keresztül üzenetet küldők

Kezelt személyes adatok:

név, üzenet tartalma és az abban megosztott adatok

Adatfeldolgozók neve:

Facebook ( Facebook Ireland Ltd.), informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja


• A Facebook Messenger platformját azért építettük be a weboldalba, hogy a felhasználók minél könnyebben fel tudják venni a kapcsolatot a FoglaljOrvost.hu ügyfélszolgálatával.

• Felhívjuk figyelmét, hogy minden a Facebook Messenger üzenetben megosztott információt a Facebook-kal is megosztja, éppen ezért kérjük, lehetőség szerint egészségével kapcsolatos információt ne küldjön, az üzenetküldés során minél kevesebb érzékeny adat megadására korlátozódjon.

• Az üzenetekből másolatot nem képzünk.

• A Facebook adatkezelési tájékoztatótáj ITT találja.

II.10. Amennyiben a www.foglaljorvost.hu felületén utalvánnyal (voucher) foglal időpontot, az ezzel kapcsolatos bankkártyás fizetés kapcsán a következőképpen kezeljük adatát.

 

 Az adatkezelés célja:

FoglaljOrvost.hu felületén utalványos (voucher) foglalásról pénzügyi dokumentáció kiállítása

 Az adatkezelés jogalapja:

szerződéses, érintett és Foglaljorvost.hu között létrejött szerződéssel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

 Az érintettek:

utalványos foglalást választó felhasználók

 Kezelt személyes adatok:

név, e-mail-cím, telefonszám, számlázási cím (lakcím), voucher sorszáma

 Címzettek:

OTP SimplePay, foglaláskor választott klinika

 Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely), könyvelés

 Tervezett adattárolási határidő:

a törvényben meghatározott megőrzési ideig, 8+1 évig

 

Felhasználó az OTP SimplePay bankkártyás fizetés elindításával tudomásul veszi fenti adatainak továbbítását OTP Mobil Kft. részére


III. A FOGLALJORVOST.HU PARTNERORVOSAINAK SZEMÉLYES ADATAIT KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

Partnerorvosainkkal, mint jogi személyekkel szerződést kötünk, melynek feltételeiről, annak adatkezeléséről a Partnereknek szóló Általános Szerződési Feltételek rendelkeznek. A következőkben azon egyedi eseteket ismertetjük, ahol a Partnerorvos személyes adatait Vállalkozásunk kezeli.

III.1. Amennyiben Vállalkozásunk egyéni vállalkozó orvossal szerződik, a FoglaljOrvost.hu felületén bemutatásra kerülő orvosi profilhoz kapcsolódó adatkezelés a következő.

 

Az adatkezelés célja:

FoglaljOrvost.hu felületén orvos bemutatása

Az adatkezelés jogalapja:

szerződéses, érintett és Foglaljorvost.hu között létrejött szerződéssel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Az érintettek:

szerződő egyéni vállalkozó szakorvosok

Kezelt személyes adatok:

név, fotó, tanulmányi és szakterületi információk, rendelési hely, rendelési idő

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Facebook, Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely) (szerver)

Tervezett adattárolási határidő:

szerződéssel egy ideig

III.2. Amennyiben a https://foglaljorvost.hu/ingyennaptar/ szolgáltatáson keresztül, mint egészségügyi és közérzetjavító szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozó szerződik Vállalkozásunkkal, a kapcsolódó adatkezelés a következő.

 

Az adatkezelés célja:

https://foglaljorvost.hu/ingyennaptar/ segítségével szakember bemutatása

Az adatkezelés jogalapja:

szerződéses, érintett és Foglaljorvost.hu között létrejött szerződéssel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Az érintettek:

szerződő egyéni vállalkozó szakemberek

Kezelt személyes adatok:

szerződéseshez szükséges adatok

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Facebook, Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely) (szerver)

Tervezett adattárolási határidő:

szerződéssel egy ideig

 

III.3. Amennyiben Partnerorvosként csatlakozni kíván, és személyes adatait a weboldali űrlapon megadja, azokat a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja:

orvosi csatlakozás előkészítése

Az adatkezelés jogalapja:

szerződéses (érintett és Foglaljorvost.hu közötti szerződés előkészítése - GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Az érintettek:

szerződő kívánó szakorvosok

Kezelt személyes adatok:

űrlapon megosztott adatok

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely) (szerver)

Tervezett adattárolási határidő:

legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-én töröljük

 

III.4. A FoglaljOrvost.hu szerződései privát egészségügyi szolgáltatást biztosító vállalkozásokkal jön létre. Ezen intézményekben ellátást biztosító, a FoglaljOrvost.hu oldalán bemutatott szakorvosoknak biztosítjuk a közvetlen kapcsolattartási lehetőséget. Amennyiben orvosként feliratkozik, működésünk újdonságairól e-mailben közvetlenül is tájékoztatjuk, személyes adatait a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja:

tájékoztatók küldése szerződött orvosoknak

Az adatkezelés jogalapja:

érintett hozzájárulásával (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek:

feliratkozók

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail

Adatfeldolgozók neve:

hírlevélküldő online platform (Entermizy), informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely) (szerver)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 

Hozzájárulása visszavonását az adatvédelmi tisztviselőnek írt e-mail-ben teheti meg, vagy a hírlevél „leiratkozás” gombjára kattintva.

III.5. A FoglaljOrvost. hu minden évben a páciensek értékelései alapján díjakat oszt ki. A díjakat privát egészségügyi intézmények, szakdolgozók és szakorvosok nyerik el. A díjat elnyerő természetes személyek (szakdolgozó, szakorvos) kapcsán a személyes adatokat a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja:

díjak kihirdetése

Az adatkezelés jogalapja:

érintett előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek:

díjazott érintettek

Kezelt személyes adatok:

név, díj részletei, rendelő neve, díjazottak fotója

Címzettek:

sajtóközlemény címzettjei, médiumok

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely), fotódokumentációt végző alvállalkozó, közösségi médiumok (Facebook, Instagram, Linkedin), a díj legyártásában résztvevő alvállalkó(k)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 

Hozzájárulása visszavonását az adatvédelmi tisztviselőnek írt e-mail-ben teheti meg.

 

III.6. Amennyiben a FoglaljOrvost.hu heti egészségügyi üzleti hírmondó szolgáltatására feliratkozik, személyes adatait a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja:

magánegészségügyi üzleti lapszemle kiküldése

Az adatkezelés jogalapja:

érintett hozzájárulásával (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek:

feliratkozók

Kezelt személyes adatok:

e-mail

Adatfeldolgozók neve:

hírlevélküldő online platform (Salesautopilot Kft.)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja


Hozzájárulása visszavonását a hírlevél „leiratkozás” gombjára kattintva, vagy az adatvédelmi tisztviselőnek írt e-mail-ben teheti meg,

IV. A FOGLALJORVOST.HU MAGÁNPRAXIS-MARKETINGGEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEI SORÁN ADATAIT A KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

IV.1. Amennyiben a Foglaljorvost.hu és a tulajdonában álló PraxisAkadémia szervezésében megvalósuló bármilyen képzésre, konferenciára, üzleti rendezvényre, mint magánszemély regisztrál, úgy személyes adatait kezeljük, melyről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

rendezvényen történő részvétel elősegítése

Az adatkezelés jogalapja:

szerződéses, mely a regisztrációs űrlap leadásakor jön létre (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Az érintettek:

rendezvényre jelentkezők

Kezelt személyes adatok:

keresztnév, vezetéknév, e-mail, telefonszám

Adatfeldolgozók neve:

CRM-kezelő és hírlevélküldő online platform (Salesautopilot Kft.), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely), Health Business Kiadó és Tanácsadó Bt. (rendezvényszervezés)

Tervezett adattárolási határidő:

érintett törlési kéréséig, de maximum a szolgáltatásról kiállított számla megőrzési idejég kezeljük

 

IV.2. Amennyiben a Foglaljorvost.hu szervezésében megvalósuló bármilyen képzésről, mint magánszemélynek számlát állítunk ki, úgy személyes adatait kezeljük, melyről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

rendezvényen történő részvételről számla kiállítása

Az adatkezelés jogalapja:

jogi kötelezettség jogalapú (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont - a 2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról szóló, valamint 2000. C. törvény a számvitelről alapján)

Az érintettek:

rendezvényre jelentkezők

Kezelt személyes adatok:

név, számlázási adatok

Adatfeldolgozók neve:

CRM-kezelő és hírlevélküldő online platform (Salesautopilot Kft.), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely), Számlázz.hu, könyvelés

Címzett:

NAV

Tervezett adattárolási határidő:

a törvényben meghatározott megőrzési ideig, 8+1 évig

 

IV.3. Amennyiben a Foglaljorvost Online Kft. tulajdonában álló weboldalon ahhoz hozzájárul, e-mail-ben – hírlevél formájában – újdonságainkról, aktuális híreinkről, kedvezményes lehetőségekről tájékoztatjuk, melynek adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

marketing jellegű tájékoztatás, hírek, akciók, kedvezményes ajánlatok közlése e-mail-en

Az adatkezelés jogalapja:

érintett hozzájárulásával, melyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg a PraxisAkadémia kezelésében lévő weboldalakon** (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek:

hírlevélre feliratkozók

Kezelt személyes adatok:

keresztnév, vezetéknév, e-mail

Adatfeldolgozók neve:

hírlevélküldő online platform (Salesautopilot Kft.)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 

** praxisakademia.hu, nagymaganpraxisnap.hu, maganpraxismarketing.hu

 

Hozzájárulása visszavonását a hírlevél „leiratkozás” gombjára kattintva, vagy az adatvédelmi tisztviselőnek írt e-mail-ben teheti meg,

 

IV.4 A FoglaljOrvost.hu és a Praxisakadémia rendezvényein fotók készülnek, melyet Vállalkozásunk online és közösségimédia-felületein megjelenítünk.

Az adatkezelés célja:

a rendezvények dokumentálása, továbbá bemutatása saját online felületeken

Az adatkezelés jogalapja:

Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Az érintettek:

a rendezvényen résztvevő természetesen személyek

Kezelt személyes adatok:

fotó, video, a rendezvény elnevezése, időpontja

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, közösségimédia-oldalak, Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely), fotós és videós alvállalkozó

Tervezett adattárolási határidő:

érintett tiltakozásáig, de legkésőbb addig kezeljük, amíg azok az itt bemutatott adatkezelési cél érdekében ésszerűen felhasználhatóak

 

Amennyiben az online felületeinken megjelenített kép- vagy videofelvételen magára ismer, tiltakozhat a felvételek megjelenítése, adatkezelése ellen az adatvedelem@foglaljorvost.hu e-mail-címre küldött kérelmében.

IV.5. Amennyiben a FoglaljOrvost.hu szervezésében megvalósuló képzésén, üzleti rendezvényen részvételét bankkártyával rendezi, annak kapcsán a következőképpen kezeljük adatát.

Az adatkezelés célja:

rendezvény díjának bankkártyás pénzügyi rendezése

Az adatkezelés jogalapja:

szerződéses, érintett és Foglaljorvost.hu között létrejött szerződéssel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Az érintettek:

bankkártyával fizetők

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail-cím, telefonszám, számlázási cím (lakcím)

Címzettek:

OTP SimplePay

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely), könyvelés, Health Business Kiadó és Tanácsadó BT. (rendezvényszervezés)

Tervezett adattárolási határidő:

a törvényben meghatározott megőrzési ideig, 8+1 évig

Felhasználó az OTP SimplePay bankkártyás fizetés elindításával tudomásul veszi fenti adatainak továbbítását OTP Mobil Kft. részéreV. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek adatainak védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem szempontjából szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen:

     • a jogosulatlan hozzáférés,

     • a megváltoztatás,

     • a továbbítás,

     • a nyilvánosságra hozatal,

     • a törlés vagy megsemmisítés,

     • a véletlen megsemmisülés és sérülés,

     • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

     • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,

     • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, munkatársak titoktartásáról,

     • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

 

Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

     • a számítástechnikai csalás,

     • a kémkedés,

     • a számítógépvírusok,

     • a spam-ek,

     • a hack-ek

     • és egyéb támadások ellen.

VI. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.


Az érintetti jogok gyakorlása


1. Tájékoztatás és személyesadatokhoz hozzáférés

Amennyiben az igényli, az általunk kezelt adataihoz hozzáférhet, azt kérésére rendelkezésére bocsátjuk. Igényét az adatvedelem@foglaljorvost.hu címre küldött e-mail-ben jelezheti, az Európai Unió adatvédelmi rendeletében meghatározott határidőn belül digitális adat formájában átadjuk. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a Társaságnál regisztrált e-mail címéről küldi.

2. Helyesbítés joga

Mind regisztrációs adatait, mind foglalását lehetősége van módosítani. Ezt megteheti a www.foglaljorvost.hu oldalon, regisztrációs adataival belépve. Amennyiben segítségre van szüksége, keressen minket elérhetőségeinken.

3. Törléshez való jog

Bármikor kérheti általunk kezelt adatai törlését. Ennek első lépéseként törölje regisztrációját a FoglaljOrvost.hu foglalási felületén. Amennyiben a végleges törlést kéri, írjon meg igényét az adatvedelem@foglaljorvost.hu címre küldött e-mail-ben, és gondoskodunk az általunk kezelt adatainak elfeledtetéséről (végleges törléséről).

Nem kérheti adatainak törlését, ha az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettségen alapul. Ilyen jogalapú adatkezelési folyamat, amikor PraxisAkadémia szolgáltatásáról, mint magánszemély számlát kapott, ezt a jogszabályban meghatározott ideig őrizzük, törölni nem tudjuk.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Társaságunk korlátozza , ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé́ teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

5. Adathordozhatóság

Automatizáltan módon történő, szerződéses vagy hozzájárulásos jogalapú adatkezelés esetén kérheti az általunk kezelt adatai hordozhatóságát. Ezirányú kérését az info@foglaljorvost.hu címre küldött e-mail-ben kérheti.

6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

 

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

www.naih.hu

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

 

Budapest, 2023. február 20.


1. számú melléklet

Az alábbiakban közöljük azon egészségügyi intézmények listáját, melyek saját weboldalukon közvetlen elérhetőséget biztosítanak a FoglaljOrvost.hu foglalási platformhoz (ún. widget segítségével), így közös adatkezelést folytatunk.

Klinika neve

Szerződéses cégnév

Widget helye (weboldal)

All In Med Magánorvosi Rendelő - Diósd

Rivalis 2005 Kft.

orvosdiosd.hu/belgyogyaszati_konzultacio

Antemed Poliklinika

Invivo Kft.

antemed.hu

Budai Mozgásszervi Magánrendelő

Medport Egészségügyi Szolgáltató Kft.

bmm.hu

Dr. Mericli Metin

MeriMed Kft.

budapestinogyogyasz.hu

Dr. Balogh Brigitta

Envi-Med Kft.

drbaloghbrigitta.hu

Dr. Gyócsi András

MAGÁN PRAXIS Kft.

drgyocsiandras.hu

Med4You - Szülészeti, Nőgyógyászati és Ultrahang Magánrendelő

Conen Kft.

drmateszabolcs.hu

For Life Medical Center

EJB Group Kft.

forlifemedical.hu

G1 Intézet

G1 Intézet Kft.

g1intezet.hu

Gondosorvos Medical Center

Cardioland Kft.

gondosorvos.hu

Sorrendelő - Soroksár

Vital-Med-Ing Kft.

hangonyicsilla.hu

Leopárd Klinika

Leopart Kft.

leopardklinika.hu

M54 Orvosi Rendelők

Longa-Vita Gyógyító Kft.

longavita.hu

Medaid Bőrgyógyászat és Kozmetológia

Medaid Kft.

medaid.hu

miskolci-borgyogyasz.hu

ultrahang-vac.hu

Pöttyös Ortopédia

Dr. Barna Judit

pottyosortopedia.hu

PszichoFészek rendelők

Pszichofészek Kft.

pszichofeszek.hu

Radio Dental

Radio Dental Extra Kft.

radiodental.hu

Sebkezelési és Ápolási Centrumok

MEDIQ DIREKT KFT.

sebapolas.hu

Dr. Szűcs Enikő

Szűcs-OrrSebész Egészségügyi Szolgáltató Kft.

sinolaser.hu

Solemed Ortopéd Szakorvosi Rendelő

Solemed Ortopéd-Szakorvosi Bt.

solemed.hu

DUNA-LAB Medical - Szentendre

Homeomedicina Bt.

tudogyogyasz.com

Uránia Medical Center

Uránia Medical Kft.

uraniamedicalcenter.hu

VIP Ultrahang

V.I.P. Dental Röntgen Kft.

vipultrahang.hu

VP-Med Egészségcentrum

VP-MED KFT.

vpmed.hu

Dr. Zinner Balázs Magánrendelése

Acer-Medical Kft.

zinner.hu