4 303 113 sikeres foglalás!
Kényelmes időpontfoglalás magánorvosokhoz!
2011 óta a páciensekért
 

Foglaljorvost Online Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő neve:

Foglaljorvost Online Kft.

Adatkezelő elérhetősége:

info@foglaljorvost.hu

Adatkezelő képviselője:

Straub Fanni

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

adatvedelem@foglaljorvost.hu

Érvényes:

2023. szeptember 1-jétőlI. FOGALMAK

• „személyes adat”: bármely információ, melynek segítségével egy személy bármilyen   módon azonosítható.

• „egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

• „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet.

• „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, jelen dokumentumban szereplő adatkezelést illetően a Foglaljorvost Online Kft.

• „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében, annak utasítására személyes adatokat kezel.

• „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, amellyel a személyes adatot közlik, a FoglaljOrvost.hu vonatkozásában az időpontfoglalásban szereplő szakorvosok/egészégügyi intézmények.

• „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

• „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

• „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

II. A FOGLALJORVOST.HU ONLINE IDŐPONTFOGLALÓ RENDSZER HASZNÁLATA SORÁN ADATAIT A KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

II.1. A FoglaljOrvost.hu használata regisztrációhoz kötött. Amennyiben a FoglaljOrvost.hu online felületén regisztrál, és szakorvosokhoz, magánegészségügyi intézményekhez időpontot foglal, továbbá a foglalással szorosan összefüggően igénybe veszi e-mail-es vagy telefonos ügyfélszolgálatunkat, adatait a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja:

az online időpontfoglalás rendszer működtetése, egészségügyi intézményekbe, szakorvosokhoz történő időpontfoglalás, az ezzel szorosan összefüggő kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), mely a regisztráció során jön létre

Az érintettek:

regisztráló felhasználók

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail-cím, mobilszám, választott egészségügyi intézmény, -vizsgálat, - szakorvos, - időpont, lakcím vagy számlázási cím (bankkártyás fizetés esetén)

Címzettek:

az ellátást biztosító szakorvosok, egészségügyi intézmények, melyek a Foglaljorvost.hu online időpontfoglaló rendszerében elérhetőek

Közös adatkezelés:

azon egészségügyi intézményekkel, melyek saját weboldalukon közvetlen elérhetőséget biztosítanak a foglalási platformhoz (ún. widget segítségével), közös adatkezelést folytatunk (ezek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza)

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Facebook, Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely), Dream Interactive Kft. (SMS- és Viber-szolgáltató) , telefonos ügyfélszolgálat (Ezjú LájkIT Bt.)

Tervezett adattárolási határidő:

adatait hozzájárulásának visszavonási kéréséig kezeljük, de legkésőbb az utolsó időpontfoglalásától számított 5 évig, ezt követően regisztrációját és adatait töröljük / a telefonos ügyfélszolgálat által bonyolított hívásokat 1 évig őrizzük

 

Hozzájárulását visszavonhatja, ha felhasználói profilját törli. Telefonos ügyfélszolgálat segítségével létrehozott regisztrációkor adott hozzájárulását az adatvédelmi tisztviselőnek írt email-ben teheti meg.

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg a FoglaljOrvost.hu foglalási felületén, mint a lefoglalt vizsgálatot igénybevevő személy, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen.

A törvény szerint a hatóságok részére szükség esetén közzé kell tennünk adatait.

II.2. Amennyiben a FoglaljOrvost.hu által üzemeltett naptár segítségével egészségügyi és közérzetjavító szolgáltatásokra időpontot foglal, továbbá a foglalással szorosan összefüggően igénybe veszi e-mail-es vagy telefonos ügyfélszolgálatunkat, adatait a következőképpen kezeljük. 

 

Az adatkezelés célja:

az online időpontfoglalás rendszer működtetése, egészségügyi és közérzetjavító szolgáltatásokra, az ezzel szorosan összefüggő kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), mely a regisztráció során jön létre

Az érintettek:

regisztráló felhasználók

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail-cím, mobilszám, választott szakértő, -vizsgálat, - beavatkozás, - időpont

Címzettek:

a szolgáltatást biztosító szakemberek, intézmények, melyekhez az időpont foglalása történik

Közös adatkezelés:

azon intézményekkel, melyek saját weboldalukon közvetlen elérhetőséget biztosítanak a foglalási platformhoz (ún. widget segítségével), közös adatkezelést folytatunk (ezek listáját az 2. számú melléklet tartalmazza)

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Facebook, Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely), Dream Interactive Kft. (SMS- és Viber-szolgáltató), telefonos ügyfélszolgálat (Ezjú LájkIT Bt.)

Tervezett adattárolási határidő:

adatait hozzájárulásának visszavonási kéréséig kezeljük, de legkésőbb az utolsó időpontfoglalásától számított 5 évig, ezt követően regisztrációját és adatait töröljük / a telefonos ügyfélszolgálat által bonyolított hívásokat 1 évig őrizzük

 

A FoglaljOrvost.hu használata regisztrációhoz kötött.

Hozzájárulását visszavonhatja, ha felhasználói profilját törli. Telefonos ügyfélszolgálat segítségével létrehozott regisztrációkor adott hozzájárulását az adatvédelmi tisztviselőnek írt e-mail-ben teheti meg.

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg a FoglaljOrvost.hu foglalási felületén, mint a lefoglalt vizsgálatot, beavatkozást igénybevevő személy, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen.

A törvény szerint a hatóságok részére szükség esetén közzé kell tennünk adatait.

II.3. Amennyiben a FoglaljOrvost.hu online felületén gyermeke számára foglal egészségügyi ellátást, szükséges bekérnünk szülői hozzájárulást a gyermek adatának kezeléséről, ebben az esetben adatait a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja:

16 év alatti gyermek adatkezeléséhez hozzájárulás bekérése

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett (szülő) hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek:

gyermekszakorvosi időpontot foglalni szándékozók

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail-cím, mobilszám, választott egészségügyi intézmény, -vizsgálat, - szakorvos, - időpont, gyermek neve

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 

Hozzájárulása visszavonását az adatvédelmi tisztviselőnek írt e-mail-ben teheti meg.

II.4. Amennyiben nem regisztrált felhasználó, és a FoglaljOrvost.hu-t e-mail-ben keresi meg, ennek adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

e-mail-ben érkezett érdeklődés megválaszolása

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet az e-mail elküldésével megad (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek:

e-mail-t küldő, nem regisztrált felhasználók

Kezelt személyes adatok:

e-mail-cím, e-mail-ben megosztott adatok

Adatfeldolgozók neve:

Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely) (szerver)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 

Hozzájárulása visszavonását eredeti levelében, vagy az adatvédelmi tisztviselőnek írt e-mail-ben teheti meg.

 

II.5. A FoglaljOrvost.hu működéséhez hozzátartozik, hogy az orvosnál/egészségügyi intézményben tett látogatása után értékelő kérdőívvel keressük meg. A válaszadás önkéntes és anonim. Amennyiben hozzájárul, véleményét honlapunkra feltöltjük az adott orvos adatlapjához, kizárólag a (jövőbeni) páciensek részére a szolgáltatás színvonalával és minőségével kapcsolatos tájékoztatás céljából. Az adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

az online lefoglalt szakorvosi vizsgálatról vélemény bekérése, ennek a FoglaljOrvost.hu-n történő megjelenítése

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet a vélemény leadásakor tud megadni (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek:

az értékelést kitöltő felhasználók

Kezelt személyes adatok:

szakorvos, az értékelés időpontja, vélemény, valamint a vélemény mellett megjelenítendő név/azonosító, ahogyan Ön megadja (valós vagy szabadon választott név, anonim)

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 

Amennyiben a szakorvos/egészségügyi intézmény erre igényt tart, valamint informatikai lehetőségét megteremti, véleménye a szakorvos/egészségügyi intézmény weboldalán is megjelenik, kivéve, ha Ön tiltakozik ez ellen.

Hozzájárulása visszavonását az adatvédelmi tisztviselőnek írt e-mail-ben teheti meg.

 

II.6. A FoglaljOrvost.hu működéséhez hozzátartoznak a felhasználók által leadott értékelések, abban az esetben is, ha a nem regisztrált felhasználótól érkezik. A leadott értékelést – a Felhasználási feltételeknek megfelelően – moderálást követően jelenítjük meg. Amennyiben véleményt ír és annak közléséhez hozzájárul, az adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

vélemények bemutatása

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet a vélemény leadásakor tud megadni (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek:

az értékelést kitöltők

Kezelt személyes adatok:

szakorvosvélemény, valamint a vélemény mellett megjelenítendő név/azonosító, ahogyan Ön megadja (valós vagy szabadon választott név, anonim)

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 

Amennyiben a szakorvos/egészségügyi intézmény erre igényt tart, valamint informatikai lehetőségét megteremti, véleménye a szakorvos/egészségügyi intézmény weboldalán is megjelenik, kivéve, ha Ön tiltakozik ez ellen.

A FoglaljOrvost.hu fenntartja a jogot, hogy a leadott értékelés szövegét moderálja.

Az értékelésben megnevezett szakorvos a róla szóló visszajelzés megjelenítésével kapcsolatban tiltakozhat, ez esetben a FoglaljOrvost.hu az értékelés publikálását visszavonja.

Hozzájárulása visszavonását az adatvédelmi tisztviselőnek írt e-mail-ben teheti meg.

 

II.7. Amennyiben ahhoz a www.foglaljorvost.hu weboldalon vagy felhasználói profiljában feliratkozik marketing célú hírlevelünkre, ennek adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

marketing célú tájékoztatás, hírek közlése e-mail-en

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek:

hírlevélre feliratkozók

Kezelt személyes adatok:

keresztnév, vezetéknév, e-mail

Adatfeldolgozók neve:

hírlevélküldő online platform (Entermizy), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 

Hozzájárulása visszavonását megteheti profiljában, valamint a hírlevél „leiratkozás” gombjára kattintva.

 

II.8. Amennyiben a www.foglaljorvost.hu weboldal Kapcsolat menüpontjában található űrlapon keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

weboldalon keresztül érkező üzenetek megválaszolása

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet az űrlap elküldésével megad (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek:

e-mail-t küldők

Kezelt személyes adatok:

űrlapon megosztott adatok

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 

Hozzájárulása visszavonását az adatvédelmi tisztviselőnek írt e-mail-ben teheti meg.

 

II.9. Amennyiben a www.foglaljorvost.hu weboldalba beépített Facebook Messenger platform segítségével veszi fel velünk a kapcsolatot, adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

ügyfélszolgáltatási segítségnyújtás

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet a Facebook ( Facebook Ireland Ltd.) számára adott

Az érintettek:

Facebook Messengeren keresztül üzenetet küldők

Kezelt személyes adatok:

név, üzenet tartalma és az abban megosztott adatok

Adatfeldolgozók neve:

Facebook ( Facebook Ireland Ltd.), informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely)

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja


• A Facebook Messenger platformját azért építettük be a weboldalba, hogy a felhasználók minél könnyebben fel tudják venni a kapcsolatot a FoglaljOrvost.hu ügyfélszolgálatával.

• Felhívjuk figyelmét, hogy minden a Facebook Messenger üzenetben megosztott információt a Facebook-kal is megosztja, éppen ezért kérjük, lehetőség szerint egészségével kapcsolatos információt ne küldjön, az üzenetküldés során minél kevesebb érzékeny adat megadására korlátozódjon.

• Az üzenetekből másolatot nem képzünk.

• A Facebook adatkezelési tájékoztatótáj ITT találja.

II.10. Amennyiben a www.foglaljorvost.hu felületén utalvánnyal (voucher) foglal időpontot, az ezzel kapcsolatos bankkártyás fizetés kapcsán a következőképpen kezeljük adatát.

 

 Az adatkezelés célja:

FoglaljOrvost.hu felületén utalványos (voucher) foglalásról pénzügyi dokumentáció kiállítása

 Az adatkezelés jogalapja:

szerződéses, érintett és Foglaljorvost.hu között létrejött szerződéssel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

 Az érintettek:

utalványos foglalást választó felhasználók

 Kezelt személyes adatok:

név, e-mail-cím, telefonszám, számlázási cím (lakcím), voucher sorszáma

 Címzettek:

OTP SimplePay, foglaláskor választott klinika

 Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely), könyvelés

 Tervezett adattárolási határidő:

a törvényben meghatározott megőrzési ideig, 8+1 évig

 

Felhasználó az OTP SimplePay bankkártyás fizetés elindításával tudomásul veszi fenti adatainak továbbítását OTP Mobil Kft. részére.

II.11. Amennyiben a www.foglaljorvost.hu felületén időpontot foglal, és annak díját előzetesen OTP Egészségpénztár kártyával fizeti ki, adatait a következőképpen kezeljük.


 Az adatkezelés célja:

FoglaljOrvost.hu felületén OTP EP egészségpénztári kártyával történő fizetés elősegítése

 Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet az űrlap elküldésével megad (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) szerint
Az érintettek: OTP EP kártyával fizető felhasználók
Kezelt személyes adatok: név, pénztári azonosító, a pénztári kártya-tranzakció azonosító/foglalási azonosító, igénybevett egészségügyi szolgáltatás megnevezése és az ellátást nyújtó orvos neve
Címzettek: OTP SimplePay, foglaláskor választott klinika
Adatfeldolgozók neve: informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely)