2 491 740 sikeres foglalás!
Kényelmes időpontfoglalás magánorvosokhoz!
2011 óta a páciensekért

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona

Bemutatkozás

Biztonság és törődés a szépkorúak részére. Az Idősek Otthona a Mosonmagyaróvári Kistérség – szolgáltatáshoz társult – településein állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, szolgáltatást igénylők részére biztosít ellátást. Az Idősek Otthona teljes körű ellátását azon időskorúak vehetik igénybe, akik betöltötték a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkeznek, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek. A férőhelyszám legfeljebb 15%-áig gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Az Idősek Otthonában a 18. életévét betöltött, 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkező, önmagáról gondoskodni nem képes beteg személy is ellátható, ha ellátása más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. A szolgáltatás igénybevétele térítés köteles. Ennek összegéről a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény elérhetőségein lehet érdeklődni. Az Idősek Otthona a következő szolgáltatásokat biztosítják az ellátottak számára: lakhatás kis létszámú, 2 ágyas, otthonosan berendezett lakószobákban napi legalább háromszori étkezés (ebből legalább 1 alkalom meleg étkezés, diétás étrend is igényelhető) az ellátott személyi szükségleteinek maximális kielégítése (szükség szerint ruházat, illetve textíliával való ellátás, az ellátott személyi és környezeti higiénéjének tisztán tartása, a személyes ruhák mosása, vasalása, ágyneműk cseréje, a szobák takarítása, szellőztetése) napi 24 órás szolgálat, szakszerű gondozás, ápolás szakképzett dolgozókkal egészségügyi és orvosi ellátás biztosítása: rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ellátáshoz jutás megszervezését egészségmegőrző programokon való részvétel mentálhigiénés gondozás programok szervezésével, társas és családi kapcsolatok támogatásával, hitélet gyakorlásának biztosításával speciális segítségnyújtás egyéni bánásmód az ellátottak számára: az ellátást igénybe vevő részére az egyéni bánásmód biztosításával olyan fizikai, mentális, életvezetési segítség nyújtása, amelynek során a meglévő vagy csak a korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciók megőrzésére, helyreállítására kerül sor foglalkoztatás, amelynek keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szolgálják az ellátottakat érdekvédelem, szociális ügyintézés érték- és vagyonmegőrzés A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A kérelem lehetőség szerint az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével az intézmény vezetőjénél nyújtható be. A szolgáltatást megelőzően a kérelmezőnél úgynevezett előgondozást végez. Amennyiben a kérelmező jogosult a szolgáltatás igénybe vételére, és az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában nem teljesíthető, az intézményvezető értesíti a jogosultat, és a kérelmek beérkezésének sorrendjében gondoskodik a kérelmezők elhelyezéséről. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető megállapodást köt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével.
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona
9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.

Foglalj időpontot megbízható magánorvosokhoz most!

maganorvosok
Több mint 1500 magánorvosunk, több mint 100 szakterületen csak rád vár!
velemenyek
Korábbi páciensek 100 000 valós véleménye segít a döntésben!
idopont
Válaszd ki a számodra legmegfelelőbb időpontot vagy orvost és foglalj pár kattintással!