2 479 209 sikeres foglalás!
Kényelmes időpontfoglalás magánorvosokhoz!
2011 óta a páciensekért

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Időskorúak Gondozóháza

Bemutatkozás

Biztonság és törődés a szépkorúak részére. Az Idősek Gondozóháza a Mosonmagyaróvári Kistérség – szolgáltatáshoz társult – településein állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, szolgáltatást igénylők részére biztosít ellátást. Az Idősek Gondozóháza átmeneti jelleggel, legfeljebb 1 évig biztosít teljes körű ellátást azon időskorúak, valamint a 18. életévüket betöltött beteg személyeknek, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban ideiglenesen nem képesek gondoskodni. Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. A szolgáltatás igénybevétele térítés köteles. A fizetendő térítési díjakról a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény elérhetőségein lehet érdeklődni. Gondozóház a következő szolgáltatásokat biztosítja az ellátottak számára: lakhatás kis létszámú, 2-3-4 ágyas, otthonosan berendezett lakószobákban napi legalább háromszori étkezés (ebből legalább 1 alkalom meleg étkezés, diétás étrend is igényelhető) az ellátott személyi szükségleteinek maximális kielégítése (szükség szerint ruházat, illetve textíliával való ellátás, az ellátott személyi és környezeti higiénéjének tisztán tartása, a személyes ruhák mosása, vasalása, ágyneműk cseréje, a szobák takarítása, szellőztetése) napi 24 órás szolgálat, szakszerű gondozás, ápolás szakképzett dolgozókkal egészségügyi és orvosi ellátás biztosítása: rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ellátáshoz jutás megszervezését egészségmegőrző programokon való részvétel mentálhigiénés gondozás programok szervezésével, társas és családi kapcsolatok támogatásával, hitélet gyakorlásának biztosításával speciális segítségnyújtás egyéni bánásmód az ellátottak számára: az ellátást igénybe vevő részére az egyéni bánásmód biztosításával olyan fizikai, mentális, életvezetési segítség nyújtása, amelynek során a meglévő vagy csak a korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciók megőrzésére, helyreállítására kerül sor foglalkoztatás, amelynek keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szolgálják az ellátottakat érdekvédelem, szociális ügyintézés érték- és vagyonmegőrzés A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A kérelem lehetőség szerint az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével az intézmény vezetőjénél nyújtható be.  A szolgáltatást megelőzően a kérelmezőnél úgynevezett előgondozást végezünk. Amennyiben az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában nem teljesíthető, az intézményvezető értesíti a jogosultat, és a kérelmek beérkezésének sorrendjében gondoskodik a kérelmezők elhelyezéséről. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető megállapodást köt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével. További lehetőség az ellátott áthelyezése az Idősek Otthonaiba adott feltételek teljesülése esetén.
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Időskorúak Gondozóháza
9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.

Foglalj időpontot megbízható magánorvosokhoz most!

maganorvosok
Több mint 1500 magánorvosunk, több mint 100 szakterületen csak rád vár!
velemenyek
Korábbi páciensek 100 000 valós véleménye segít a döntésben!
idopont
Válaszd ki a számodra legmegfelelőbb időpontot vagy orvost és foglalj pár kattintással!