2 503 161 sikeres foglalás!
Kényelmes időpontfoglalás magánorvosokhoz!
2011 óta a páciensekért

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Bemutatkozás

Törődés és biztonság. Hogyan igényelhető az időskorúak átmeneti ellátása? Mi a felvétel folyamata? A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik. Amennyiben az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő. A személyes gondoskodást igénylő szociális szolgáltatások igénybevételét szóban vagy írásban kell kérelmezni. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot. A felvételről az intézmény vezetője dönt, és erről írásban tájékoztatja a kérelmezőt. Részletek megtalálhatók az intézmény honlapján: http://www.eszii.hu/oszi-bemutatkozas Szolgáltatásaink részletes bemutatása Szobáink A gondozóházban 22 fő elhelyezésére nyílik lehetőség, akadálymentesített kettő- és négyágyas szobákban. A lakószobák tágasak, bútorzatuk kényelmes és praktikus. Nővérhívó készülék segíti a lakók biztonságát, kényelmét. Közös használatú mosdók és zuhanyzók a folyosóról nyílnak, külön – külön nők és férfiak számára. Lehetőség van továbbá a kertben történő tartózkodásra, pihenésre. Jó időjárás esetén itt zajlanak a foglalkozások, beszélgetések, valamint ellátottjaink itt is tudják fogadni hozzátartozóikat. Étkezés Az intézmény az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja, szükség szerinti diétás étrend biztosításával. Az étkeztetés keretében napi ötször étkezést – ebből legalább egy alkalommal meleg ételt – biztosítunk. Ruházat, textília A gondozóházban mindenki használhatja a saját ruházatát, textíliáját. Saját ruházat hiányában az intézmény gondoskodik az ellátott ruházatáról és ágyneműről. A gondozóház feladata a ruházat és textília mosása és javítása. Alapápolási, gondozási feladatok A 24 órás szolgálatot szakképzett ápolók és gondozók látják el folyamatosan, megszakítás nélküli munkarendben. Az intézmény a szolgáltatást igénybe vevő részére olyan fizikai mentális és életvezetési segítséget nyújt, amely során az itt élő szociális testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni gondozásban részesül, illetve egyéni gondozási tervek alapján segíti a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciójának szinten tartását, illetve helyreállítását. A gondozást csapatmunkában végzi a gondozói személyzet és a szociális munkatárs. Annak érdekében, hogy az ellátottak megőrizzék egészségüket, az alábbi szolgáltatást biztosítjuk: orvosi vizsgálat, tanácsadás, vérnyomás -, vércukor-, testsúlymérés, gyógyszer kiadagolás és beadás, kötözés, frissítő torna, kéz- és lábápolás, hajvágás. A már meglévő, vagy a benntartózkodás során kialakuló betegség esetén egészségügyi alapellátás megszervezésével (heti háziorvosi vizit) segítik a háziorvosi gondozást, illetve amennyiben indokolt, a további szakellátáshoz való hozzájutást. Térítési díj ellenében egyéb manikűr, pedikűr, illetve fodrász szolgáltatás vehető igénybe. A szomszédos Margaréta Otthon büféje szintén látogatható. Gyógyszer ellátás Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza az alapgyógyszer készletbe tartozó gyógyszerekkel rendelkezik. Az ellátásban részesülők rendszeres, illetve egyedi gyógyszereit az ellátást igénylő, illetve hozzátartozója köteles gondoskodni. Mentálhigiénés ellátás biztosítása A Gondozóház az ellátottak részére mentális és egészségi állapotuknak megfelelő közösségi programokat szervez. Az intézmény mentálhigiénés ellátás keretében biztosítja továbbá: az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, a hitélet gyakorlásának feltételeit. Szocioterápiás foglalkozások Lakóink részére idejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a mentálhigiénés munkatárs kínál lehetőségeket. A programokon való részvétel önkéntes, amelyeket a lakók igénye, egészségi állapota határoz meg. Fizikai tevékenységek: séták, közös torna szervezése. Készség szinten-tartó és kreatív foglalkozások az otthon díszítése, kreatív foglalkozások a finom mozgások szinten tartására. Szellemi és szórakoztató tevékenységek: rádióhallgatás, TV nézés, olvasás, felolvasás, zenés előadások, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, videofilmek nézése, zenehallgatás. Kulturális tevékenységek: kirándulások, színházlátogatások, házi ünnepségek: pl. farsang, húsvét, mikulás, karácsony, szilveszter, névnapok, stb. Látogatás Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására. Az intézmény Házirendje szerint a látogatási idő 9-18 óráig tart. A Házirend meghatározza továbbá azokat az eseteket, amikor a látogatók a személyes látogatási időn kívül is kapcsolatot tarthatnak az ellátást igénybe vevővel. A látogatási rend a mindenkori járványügyi korlátozó intézkedések figyelembevételével módosulhat. A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az intézményben élő más személyek nyugalmára. Az intézményvezető a házirendben szabályozott módon és esetekben intézkedhet a látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel szemben.
Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza
6000 Kecskemét, Nyíri u.77/a

Foglalj időpontot megbízható magánorvosokhoz most!

maganorvosok
Több mint 1500 magánorvosunk, több mint 100 szakterületen csak rád vár!
velemenyek
Korábbi páciensek 200 000 valós véleménye segít a döntésben!
idopont
Válaszd ki a számodra legmegfelelőbb időpontot vagy orvost és foglalj pár kattintással!