956 661 sikeres foglalás!
Kényelmes időpontfoglalás magánorvosokhoz!
2011 óta a páciensekért

FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE SZÓLÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2020.03.30. napjától


1. Általános szabályok

Jelen Felhasználók részére szóló Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Felhasználó ÁSZF”) a Foglaljorvost Online Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 12-09-009222, székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2., adószám: 25307490-2-12), mint a https://foglaljorvost.hu/ honlap kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője, a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott, a Szolgáltató és a fenti honlap felhasználója (a továbbiakban: Felhasználó) között a Szolgáltató fenti honlapján nyújtott szolgáltatásainak igénybevétele céljából létrejött valamennyi jogviszonyra, illetve ezen jogviszonyok alanyaira.

A jelen Felhasználó ÁSZF-re a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) irányadó, és a Ptk. 6:77.§-6:81.§-ok rendelkezései alapján általános szerződési feltételnek minősül és a Felek jogviszonyában kötelező erővel bír. Az általános szerződési feltétel a szerződés részévé válik, mivel Szolgáltató lehetővé tette, hogy a Felhasználó annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és azt elfogadja.
Jelen Felhasználó ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.foglaljorvost.hu honlapon történő regisztrációval, illetve a Honlap használatával a Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználó ÁSZF-ben foglaltakat.

2. Alapvető fogalmak

A Szerződésben meghatározott nagy kezdőbetűs kifejezések jelen Felhasználó ÁSZF-ben is azonos jelentéssel bírnak. A jelen Felhasználó ÁSZF-ben meghatározott nagy kezdőbetűs kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Felhasználó: a saját maga vagy más részére a szolgáltatást megrendelő hozzátartozó/harmadik személy;

Adatbázis: a Honlapon elérhető szakmai adatbázis;

Honlap: a www.foglaljorvost.hu weblap (vagy a Szolgáltató döntése szerint, a Felhasználó előzetes értesítése mellett más url-en, internetes cím), illetve a rajta nyújtott szolgáltatás;

Szolgáltató: a Foglaljorvost Online Kft. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2., adószám: 25307490-2-12, Cégjegyzékszám: 12-09-009222, postacím: 1085 Budapest, József krt. 33. II. em. 9.; e-mail: office@foglaljorvost.hu );

Felek: Felhasználó és Szolgáltató együttesen;

Felhasználói fiók: a Honlapon a Felhasználó jelszóval védett dedikált felülete, melyben a Szolgáltatóval ügyeket intézhet, ÁSZF-et, foglalásait nyomon követheti/módosíthatja/lemondhatja, Partner értékelést adhat, foglalt időpontjait, klinika és orvos információit látja, a Honlap által engedélyezett adatmódosításokat végrehajthatja;

Adatkezelés: Felhasználóktól gyűjtött személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: a Szolgáltató, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan meghatározza;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, a Felhasználó, amellyel/akivel a Szolgáltatás során a személyes adatot közlik;

Szolgáltatás: Szolgáltató közvetítő tevékenységet folytat: a rendszere a Felhasználó időpont foglalásait fogadja, feldolgozza és továbbítja az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult természetes személynek vagy egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak (Partner). Szolgáltató nem találkozik személyesen a Felhasználóval, továbbá szolgáltatása a Felhasználó részére ingyenes;

Ellátás: a Honlapon keresztül a Felhasználó által igénybe vett egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult természetes személy vagy egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozás (Partner) által a Felhasználó részére nyújtandó humán egészségügyi ellátás;

Partner: a Szolgáltató partnere humán egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult természetes személy vagy egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozás (orvos, pszichológus, manuálterapeuta, dietetikus, gyógymasszőr stb.).

3. A szolgáltatás tartalma

3.1. Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Felhasználó részére:

3.2. A Honlapon keresztül a Szolgáltató egy internetes felhasználói felületet nyújt, amin keresztül Partner meghirdetheti szabad időpontjait, melyeket a Honlap Felhasználói lefoglalhatnak.

3.3. Amennyiben Felhasználó időpontfoglalást hajt végre a Honlapon, szerződéses kapcsolatba lép Partnerrel. Attól a ponttól kezdve, hogy Felhasználó lebonyolította foglalását, Szolgáltató kizárólag közvetítő szerepet tölt be Felhasználó és Partner között. A Felhasználó a foglalásról visszaigazoló email-t kap, majd Felhasználó a lefoglalt időpontot megelőző 48 órával SMS értesítést kap a foglalásról.

3.4. A szolgáltatásaink során nyújtott információk a Partnerek által megadott adatokon alapulnak. Ennek megfelelően Partnerek felelősségük teljes tudatában feltölthetik és frissíthetik áraikat, szabad időpontjaikat és az egyéb információkat, melyek megjelennek a Honlapon.

3.5. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy Szolgáltató nem ellenőriz, és nem garantálja, hogy az összes feltüntetett információ pontos, teljes körű vagy a valóságnak teljes mértékben megfelelő. Emellett Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges hibákért (megjelenési és elektronikus nyomdai hibákat is beleértve), megszakításokért (legyen szó Honlapunk vagy bármely szolgáltatásunk bármely (ideiglenes és/vagy részleges) meghibásodásáról, javításáról, fejlesztéséről vagy karbantartásáról), pontatlan, félrevezető vagy valótlan adatokért vagy az információk hiányos közléséért. Minden időben Partnerek felelnek a Honlapon feltüntetett (leíró) információk (beleértve az árakat és a szabad időpontokat) pontosságáért, teljességéért és valódiságáért. Honlapunk nem szolgál és nem tekinthető egyetlen feltüntetett Partner (minőségének, szolgáltatásai szintjének, rangsorolásának) javaslataként vagy jóváhagyásaként sem.

3.6. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy szolgáltatásai kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra használhatók fel. Ennek megfelelően a Honlapon feltüntetett tartalmak vagy információk, szoftverek, termékek és szolgáltatások újraeladása, Deep.-linkelése, felhasználása, másolása, monitorozása (pl.: spider, scrape), feltüntetése, letöltése vagy sokszorosítása bármilyen kereskedelmi, illetve versenytársi tevékenységből vagy célból nem engedélyezett.

4. Regisztráció

4.1. A Honlapon történő foglalás regisztrációhoz kötött, melyet kapcsolati űrlap kitöltésével a szükséges adatok (e-mail-cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, város, jelszó) megadásával lehet létrehozni. Ezt automatikus válasz e-mail-ben kapott linkre kattintva vagy a Felhasználó által megadott mobiltelefonszámra küldött aktiváló kód beírásával a Honlapon szükséges hitelesítenie a Felhasználónak.

4.2. Élő regisztráció nélkül időpont foglalása nem lehetséges, kizárólag a Partnerek és azok szabad időpontjainak megtekintése lehetséges.

4.3. A regisztrációt a Szolgáltató a foglalással egyidőben tárolja: perc pontossággal, e-mail-címmel, a Felhasználó által megadott mobilszámmal, névvel, rendelés és orvos nevével, rendelés időpontjával.

4.4. A Honlap automatizált rendszere által kiküldött hitelesítési kérések:

o e-mail (regisztráció aktiválás)
o SMS
o e-mail (foglalás megerősítés és regisztráció).

4.5. Ha a Felhasználótól a regisztráció és foglalt időpont megerősítési kérésre nem érkezik válasz, akkor a regisztráció nem kerül jóváhagyásra, a foglalt időpont automatikusan törlésre kerül a Szolgáltató foglalási rendszeréből, így szabad időpontként jelenik meg.

5. A Szolgáltató kötelezettségei és felelőssége

5.1. A Honlap működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló (a továbbiakban: Ekrtv.) 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi.

5.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztrációhoz szükséges segítséget munkanapokon az office@foglaljorvost.hu e-mailcímen biztosítja Felhasználó részére.

5.3. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztrációt és közzétételt követően az adatfrissítés céljából jelszóval védett adminisztrációs felületet biztosít Felhasználó számára a Honlapon, ahol a Felhasználó saját maga végezheti el a rendszer által engedélyezett változtatásokat, illetve az office@foglaljorvost.hu e-mailcímen kezdeményezheti a felhasználói fiókjában nem kezdeményezhető módosításokat.

5.4. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó a Honlapon keresztül bármely Partnernél történő foglalásait a rendszerében nyilvántartja és ésszerűen elvárható intézkedéseket tesz azért, hogy a Honlap útján az orvos részére érkezett foglalásokat adattovábbítással eljuttassa a Partner által megadott elérhetőségre, amennyiben az technikailag automatizáltan elvégezhető. Felek minden esetben a Szolgáltató rendszerében nyilvántartott foglalásokat tekintik hitelesnek és irányadónak, Szolgáltató felelősségét az adattovábbítás elmaradásáért teljes körben kizárják.

5.5. Ezen adattovábbításon túl a Szolgáltató nem vesz részt a Felhasználó és Partner közötti üzleti folyamatban, azonban minőségellenőrzési rendszerén keresztül jogosult felügyelni a megkeresések, foglalások, árak szerződéses teljesítését.

5.6. A Szolgáltató biztosítja a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges szellemi és technikai erőforrásokat. A Szolgáltató a Szerződés teljesítéséhez jogosult a Felhasználó külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül alvállalkozót/teljesítési segédet igénybe venni.

5.7. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, adatvesztésért vagy bármiféle kárért, amelyeket a Honlap meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okoz. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és/vagy a Honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Szolgáltató törekszik a folyamatos működésre, de leállás esetén nem vállal felelősséget a foglalási rendszer ideiglenes üzemhibájáért. Ilyenkor azonban a Szolgáltató minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időkorlátot nem vállal a helyreállítás tekintetében.

5.8. A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal felelősséget az információ (adat) késéséért, pontosságáért vagy elvesztéséért különösen olyan esetben, amikor Szolgáltató saját rendszere a Partner által megadott rendszerrel kerül technikailag összekötésre, vagy harmadik személy rendszerének igénybevétele útján valósul meg. A Honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások és/vagy a Honlap karbantartása érdekében a szolgáltatásokat szüneteltetni vagy korlátozni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Szolgáltató éves szinten maximum 200 óra karbantartási időszakot alkalmaz, mely munkanapra is eshet. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatásokat és/vagy a Honlapot szükség szerint, időről-időre továbbfejlessze, átalakítsa, vagy módosítsa.

5.9. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, és szolgáltatásokkal kapcsolatban, így különösen a harmadik személyektől beszerzett információk, tartalmak, szolgáltatások tekintetében. A szolgáltatást a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatások és/vagy a Honlap használatával kapcsolatban a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért vagy adatvesztésért. Felhasználó kötelezettsége, hogy saját rendszereinek megfelelő védelme, az adatvesztések elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

5.10. A szolgáltatás jellegéből adódóan – a fentiek alapján – a Szolgáltató felelősségét – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget kivéve – Felek a legteljesebb mértékben kizárják.

5.11. Szolgáltató nem köteles törölni azon páciensvéleményeket, amelyek részletesek, hiteles leírást, jogosnak tűnő kritikákat tartalmaznak. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ezen tartalmakat saját szabályai szerint moderálja.

5.12. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás kizárólag Magyarország területére irányul.

5.13. A Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználó és a Partner között esetlegesen felmerülő jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

5.14. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen Felhasználó ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal törölje a szabálytalan tevékenységet folytató Felhasználó fiókját.

5.15. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen Felhasználó ÁSZF-ben foglaltak betartásával – a Felhasználók előzetes tájékoztatását követően – megszüntesse.

6. Felhasználó kötelezettségei és felelőssége

6.1. A Felhasználó felelős az Adatbázisban feltüntetett adatai és az általa megadott összes információ valóságtartalmáért és teljességéért és szavatolja, hogy az általa feltüntetett adatok helyesek és teljesek.

6.2. Az időpontfoglalás során Felhasználó elfogadja és egyetért a Partner lemondásra vonatkozó feltételeivel, a lemondással járó esetleges fizetési kötelezettséggel, melyek a Felhasználó foglalására vonatkoznak.

6.3. Amennyiben Felhasználó áttekinteni, módosítani vagy lemondani szeretné foglalását, úgy Felhasználó a foglalást visszaigazoló e-mailben szereplő alapján tudja a lemondást kezelni, továbbá felhasználói fiókjában önállóan végrehajthatja azt.

7. Adatvédelem

7.1. A Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata elérhető a Szolgáltató Honlapján: http://foglaljorvost.hu /info/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

8. Árak
A Szolgáltató Honlapján feltüntetett ár a Szolgáltató által megadott összeg (mely egyes esetekben tartalmazza az ÁFA-t, egészségügyi ellátás esetén azonban ÁFA-mentes is lehet), továbbá tartalmazza az egyéb adókat (ezen adók esetlegesen változhatnak). Szolgáltató rögzíti, hogy a Honlapon szereplő árak tájékoztató jelllegűek, a Partner által esetlegesen tévesen rögzített árakkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek
Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat Felhasználó díjmentesen veheti igénybe, semmilyen költséget nem számol fel a Szolgáltató a Felhasználónak nyújtott szolgáltatásai után. Felhasználó közvetlenül a Partnernél fizet az ellátásért.

9. Panaszok kezelése

9.1. Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az office@foglaljorvost.hu e-mail címre megküldött e-mailben veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Szolgáltató a Felhasználó bejelentését kivizsgálja, majd lehetőség szerint orvosolja, a beérkezést követő 30 napon belül írásban megválaszolja.

9.2. A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

9.3. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság döntése ellen közvetlenül bírósági úton lehet jogorvoslattal élni.

10. Felhasználói értékelési kérdőív

10.1. A regisztrált Felhasználó a Partnernél igénybe vett ellátás után e-mailben felkérést kap (anonim módon is kitölthető) felhasználói értékelési kérdőív kitöltésére a Honlapon. A kérdőív kitöltését követően a Felhasználó által választott néven, véleményét Szolgáltató a Honlapon az adott orvos adatlapján megjeleníti, kizárólag a (jövőbeni) Felhasználók részére a szolgáltatás színvonalával és minőségével kapcsolatos tájékoztatás céljából.

10.2. Szolgáltató fenntartja a felhasználói értékelések saját megfontolásból történő módosításának, eltávolításának és visszautasításának jogát, amennyiben azok sértik az értékelésekre vonatkozó irányelveit. A módosítás, eltávolítás, visszautasítás okát, annak részleteit nem hozza Szolgáltató nyilvánosságra. Szolgáltatónak negatív értékelés esetén a véleményt, esetlegesen megfogalmazott panaszt kivizsgálni nincs jogköre. Az értékelés közvélemény-kutatásokhoz hasonlóan működik, így nem vonja maga után (további üzleti) kínálat, meghívó vagy ösztönző ajánlat kiküldését. Felhasználó a foglalása elvégzése után küldött email-en és a fent említett e-maileken kívül semmilyen további (kért vagy kéretlen) felhívást, email-t vagy kapcsolatot nem fog tapasztalni Szolgáltató részéről, hacsak Felhasználó kifejezetten nem tart rá igényt, nem járult ehhez hozzá.

10.3. Nem regisztrált Felhasználók esetében leadott értékelések esetén Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy azokat megjelenítés előtt vizsgálja, és megjelenítését elutasítsa.

10.4. Amennyiben a Felhasználó a korábban létrehozott regisztrációját törli, vagy élve az elfeledtetés jogával végleges törlést kér, korábban leadott véleménye, azonosításra nem alkalmas formában továbbra is megjelenik a Honlapon.

10.5. Az értékelésekkel, a Honlap használatával kapcsolatos irányelvek. Az értékelések nem tartalmazhatnak:

o obszcén nyelvezetet
o szexuális tartalmú szöveget
o diszkriminatív, fenyegető - vagy gyűlöletbeszédet
o teljes nevet, vagy név szerint sértő megjegyzést az intézmény egy munkatársára
o illegális tevékenységre történő utalást
o vallási, politikailag érzékeny témákat
o magyartalan, hibás megfogalmazásokat, szöveget
o a Foglalás tárgyát nem képező ellátáson kívüli véleményt.

10.6. A Honlap vészhelyzet esetén nem használható, ilyen esetben az Országos Mentőszolgálatot kell értesíteni. Vészhelyzet esetén, kérjük, az Országos Mentőszolgálatot hívja az alábbi telefonszámon: 104.

10.7. A Partnerek nem vállalnak székhelyüktől/telephelyüktől eltérő helyszínen történő ellátást.

10.8. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, - így kártérítésre sem kötelezhető,- ha az orvos nem található meg a lefoglalt időpontban. A lefoglalt időpontban történő megjelenés az orvos feladata.

11. Jogi nyilatkozat

11.1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlap, vagy annak bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása esetén is csak a Honlapra való hivatkozással lehet. Különösen tilos a Honlapon található adatokat, időpontokat, árakat, az adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni, és felhasználni a Szolgáltató előzetes írásbeli és kifejezett engedélye hiányában. A Szolgáltató minden polgári- és büntetőjogi lépést megtesz az ilyen eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.

11.2. A Honlapon elhelyezett apróhirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a szolgáltatás feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség, a Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a Honlapon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik Honlapon elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is. Továbbá a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél vagy Felhasználó zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

11.3. A Ptk. 6:278. § (2) bekezdése alapján Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót a jogszabályoktól lényegesen eltérő és a Felek között korábban alkalmazott feltételektől eltérő általános szerződési feltételről:
Felhasználó videós vagy telefonos konzultáció kapcsán az alábbiak szerint nyilatkozik:

1. A telefonos vagy online konzultáció fizetési módját Partner közvetlenül Felhasználóval egyezteti, melyről a foglalás visszaigazolással együtt tájékoztatást ad Szolgáltató.

2. A személyes jelenlétet nem igénylő konzultációról azt követően, a Partner számlát állít ki, melyhez a szükséges számlázási adatokat közvetlenül Felhasználótól gyűjti be.

3. Partner szavatol, hogy szakorvosi tevékenysége megfelel a hatályos jogi szabályozásnak.

4. A szakorvosi konzultációról a Partner által készítendő dokumentáció megküldésének módját Partner közvetlenül Felhasználóval egyezteti a videós vagy telefonos konzultáción.
A honlap felületén megjelenített Partnernél a jelen pont szerint igénybe vett szakorvosi konzultáció megvalósulásért vagy bármilyen ellátásért, annak elmaradásáért vagy technikai, fizetési vagy dokumentációs problémáért Szolgáltató felelősségét teljes mértékben kizárja.

Felhasználó a jelen Felhasználó ÁSZF 12.3. pontjában foglalt általános szerződési feltételt külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

12. Vegyes rendelkezések

12.1. Amennyiben nincsen másképp meghatározva, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, illetve a honlapon található vagy általa alkalmazott szoftver és a Honlapon feltüntetett tartalmak, információk és anyagok szellemi tulajdonjoga (a szerzői jogokkal egyetemben) a Szolgáltató tulajdonát képezik.

12.2. Ezen szabályok és feltételek, valamint szolgáltatásainkkal kapcsolatos eljárások a magyar törvények alapján lettek meghatározva és a szerint kezelendők. Ezen szabályokra és feltételekre, valamint szolgáltatásainkra vonatkozó bármely vitás kérdés kizárólag a Budai Központi Kerületi Bíróságon, értékhatártól függően a Székesfehérvári Törvényszéken tárgyalható meg.

12.3. Amennyiben a jelen szabályok és feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy nem kötelező érvényű, vagy azzá válik, az összes többi rendelkezés továbbra is érvényben marad. Ilyen esetben az érvénytelen rendelkezés továbbra is alkalmazandó, amennyire csak a hatályos törvény megengedi. Ebben az esetben Felhasználónak el kell fogadnia egy az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy nem kötelező érvényű rendelkezéshez hasonló rendelkezést, amennyiben az a szabályok és feltételek szekcióban meghatározott tartalommal és célokkal összhangban áll.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosítással érintett Felhasználókat köteles a változásról értesíteni. A Felhasználók a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.